Vesilaitostoiminta 1952-2009

Vammalan vesilaitos on aloittanut toimintansa 14.2.1952, jolloin virallisesti aloitettiin vedenjakelu silloisen kauppalan vesijohtoverkostoon. laitos toimi aluksi painesäiliöperiaatteella virtaamalla 600 l/min ja jakelualueena oli nykyinen kantakaupungin alue. Nuupalan torni valmistui vuonna 1961. Kilpinokan pintavesilaitosta alettiin laajentamaan 1965 ja laajennus valmistui 1966 jolloin virtaamaksi tuli 4200 l/min. Laitosta tehostettiin pystylamelliselkeytyksellä 1972. Marttilan vesitorni valmistui 1977. Vesilaitos muutettiin flotaatioperiaatteella toimivaksi 1987. Houhajärven hidassuodatuslaitos valmistui 1996 ja tällöin käytettävästä raakavedestä 70 % otettiin Kokemäenjoesta, puhdistettiin Kilpinokalla ja johdettiin uudelleen käsiteltäväksi Houhajärven hidassuodatuslaitoksella. Houhajärven harjusta otettiin pohjavettä 30 % raakavesitarpeesta ja käsitellyt vedet alkaloitiin ja desinfioitiin Natriumhypokloriitilla. Ulvaanharjulta aloitettiin pohjaveden pumppaus hitaalla virtaamalla 14.11.2008 ja aluksi pohjaveden osuus oli n. 30 – 40% koko vesimäärästä. Kokonaan pohjaveden käyttöön siirryttiin tammikuussa 2009.
Palvialan laitos on otettu käyttöön 1960 luvulla ja se siirtyi Vammalan alaisuuteen kuntaliitoksen yhteydessä 1973. Alkuun Palvialassa oli painesäiliöllä varustettu pumppaamo, jossa veteen sekoitettiin Lipeää ja Natriumhypokloriittia. Palvialan pintavedenottamo ja vedenkäsittelylaitos otettiin käyttöön kesällä 1984 jonne raakavesi pumpattiin Hurttiojärvestä. Palvialan uudistettu flotaatioperiaatteella toimiva vedenkäsittelylaitos otettiin käyttöön kesäkuussa 1988. Laitoksen yhteyteen rakennettiin 90 m3 ylävesisäiliö. Palvialan vesi otettiin Hurttiojärvestä, kunnes 14.11.2008 siirryttiin kokonaan Ulvaanharjulta tulevan pohjaveden käyttöön ja vesilaitos jäi pois käytöstä.

Viemärilaitostoiminta 1975-2016

Vammalan keskusjätevedenpuhdistamo valmistui vuonna 1975. Tätä ennen jätevedet oli johdettu suoraan vesistöön eri pisteistä. Jätevedenpuhdistamo toimii biologis-kemiallisena puhdistamona ja puhdistusarvot ovat olleet melko hyvät. Keskusjätevedenpuhdistamo suljettiin ja jätevedet johdettiin Huittisten keskusjätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi elokuussa 2016.
Palvialan puhdistamo valmistui 1988 ja se toimi samoilla periaatteilla kuin Vammalan keskuspuhdistamokin. 2007 joulukuussa aloitettiin jäteveden johtaminen keskuspuhdistamolle ja puhdistamo jäi varoallas käyttöön.