Sastamalan Vesi liikelaitos sai nykyisen muotonsa Sastamalan kaupungin synnyttyä kuntaliitosten myötä 2009. Liikelaitos on tehnyt 2000-luvun alussa merkittäviä investointeja runkojohtoihin ja jätevedenpuhdistamoon.

Pintavedestä pohjaveteen

Sastamalassa siirryttiin vuonna 2009 pintaveden käytöstä kokonaan pohjaveden käyttöön. Kaupungissa on vähän omia pohjavesivarantoja, joten uusi vesihuolto rakennettiin yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Runkojohtojen rakentaminen Hämeenkyröstä Sastamalaan maksoi 12 miljoonaa euroa, josta valtion tuki oli 5,5 miljoonaa euroa. Pintaveden suurimpina ongelmina olivat etenkin loppukesästä vesijohtoverkossa esiintyvät maku- ja hajuhaitat sekä desinfioinnissa tarvittu suuri kloorin määrä. Raakavesi oli altis myös erilaisille Kokemäenjoen yläjuoksun mahdollisille kemikaalionnettomuuksille.

Jätevedenpuhdistamossa tehdään huipputuloksia

Sastamalan, Huittisten ja Punkalaitumen jätevedenpuhdistamot tulivat 2010-luvulla saneerausikään, joten kunnat päättivät perustaa yhteisen yhtiön ja keskittää jäteveden puhdistaminen Huittisiin. Sastamalassa suljettiin neljä omaa jätevedenpuhdistamoa vaiheittain, viimeisin vuonna 2018. Uusi Huittisten jätevedenpuhdistamo mahdollistaa tehokkaan puhdistustuloksen riittävän allastilavuuden ja uuden tekniikan ansiosta. Puhdistamossa on myös panostettu biologiseen puhdistukseen, joka vähentää merkittävästi ympäristön rasitusta. Biologisessa puhdistuksessa ei käytetä kemikaaleja. Huittisten puhdistamolla tehdään sellaisia huipputuloksia, jotka eivät olisi vanhoissa laitoksissa edes mahdollisia. Parhaillaan puhdistustulokset ovat olleet sata prosenttia ja vanhoilla laitoksilla veteen jäänyt typpikin saadaan poistettua tehokkaasti. Biologinen fosforin poisto on Huittisten lisäksi käytössä Savonlinnassa, mutta ei vielä muualla.