Ilmakuva Suodenniemi
Talon rakentaminen on elämäsi kenties suurin projekti. Tämä sivun alavalikosta löytyvä rakentajan polku kertoo, miten toteutat haaveesi omasta kodista. Rakentajan polku vie sinut askel askeleelta tontin ostosta valmiiseen taloon ja kertoo, mitä lupia ja muita papereita matkan varrella pitää hankkia.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Varaa siis uuden kodin suunnitteluun riittävästi aikaa ja valitse ympärillesi kokeneet suunnittelijat. Palkkaa pääsuunnittelija jo ennen tontin valintaa.

Pientalorakentamisessa pääsuunnittelija on yleensä paikallinen rakennusalan ammattilainen, kuten rakennusmestari tai arkkitehti. Vaikka ostaisit talopaketin talotehtaalta, sinun pitää palkata pääsuunnittelija. Talotehtaan puolesta saat rakennussuunnittelijan, joka piirtää arkkitehtuurisuunnitelmat. Jos kyseessä ei ole valmistalo, pääsuunnittelija voi olla sama henkilö kuin rakennussuunnittelija.

Pääsuunnittelija
  • On apunasi lupaprosessissa ja muissa paperitöissä yhdessä vastaavan työnjohtajan kanssa.
  • Auttaa sovittamaan yhteen taloa koskevat toiveesi kaavamääräysten ja tontin vaatimusten kanssa.

Rakentamisessa tarvitaan monenlaisia suunnitelmia ja piirroksia. Talon arkkitehtuuripiirustusten lisäksi mm. rakenne- ja perustussuunnitelmat, vesi- ja viemärisuunnitelmat, ilmanvaihto-, sähkö- ja pihasuunnitelmat.

  • Pääsuunnittelija huolehtii siitä, että suunnitelmat muodostavat toimivan kokonaisuuden. Hänen avullaan löydät paikalliset ammattilaiset, jotka voit palkata tekemään edellä mainitut erillissuunnitelmat.

Kaikilla suunnittelijoilla tulee olla rakennusalan tutkinto ja riittävä kokemus. Päteviä suunnittelijoita löytyy muun muassa valtakunnallisesta suunnittelijoiden ja työnjohtajien pätevyysrekisteristä, osoitteesta fise.fi.

Talon rakentamista ohjaavat kaavamääräykset ja kaupungin rakennusjärjestys.

Yleiskaava ja osayleiskaava kertovat, mitä tontin ympäristöön on suunniteltu rakentaa tulevaisuudessa.

Asemakaava määrittelee asemakaava-alueilla, mitä tontille saa rakentaa, miten rakennukset tulee tontille sijoittaa ja minkä kokoisia rakennukset saavat olla.

Rakennusjärjestys antaa rakentamiseen tärkeitä, paikallisista oloista juontuvia ohjeita ja määräyksiä. Niiden avulla mm. pidetään huolta kulttuuri- ja luontoarvoista sekä elinympäristön terveellisyydestä ja viihtyisyydestä.

Tarkat ja ajantasaiset tiedot kaavoista löydät kaavoituksen sivuilta.

Sastamalan kaupungilla on omakotitontteja kaikissa taajamissa; Vammalassa, Mouhijärvellä, Suodenniemellä, Kiikoisissa, Kiikassa, Keikyässä, Karkussa, Stormissa ja Putajassa.

  • Tarjolla on monen kokoisia tontteja, 900-5 000 m², pääosa on 1200-1500 m²
  • Tonttien hinnat keskimäärin 10 000 €; edullisimmillaan noin 1 000 €.

Tonttivalikoimaan pääset tutustumaan tonttivarauspalvelussa. Samasta palvelusta voit varata tontin. Varausmaksu on 800 €, mutta kaupunki hyvittää sen kauppahinnassa.

Tontin varaus on voimassa yhden vuoden. Sinä aikana tontille tulee hakea rakennuslupa. Luvan myöntämisen jälkeen tontin voi ostaa omaksi ja aloittaa rakentamisen.

Tontin hankkimiseen liittyy kauppahinnan lisäksi muita kustannuksia, mm. vesi-, viemäri- ja sähköliittymien maksut. Myös maaperätutkimus maksaa, samoin tonttien lohkominen (ks. kiinteistönmuodostus).

Asuinrakennuksen rakentamiseen tarvitaan aina kunnan rakennusviranomaisen myöntämä kirjallinen lupa. Rakennusluvan hakemiseen liittyvät tiedot ja liitteet löytyvät rakentamisen luvat ja luvanvaraisuus– sivulta.

  • Hakemuksen käsittely kestää 2-4 viikkoa.
  • Rakennuslupa tyypilliseen omakotitaloon (asuinrakennus ja talousrakennus) maksaa n. 1300€.

Sastamalan rakennusvalvonta on siirtynyt kokonaan sähköiseen lupakäsittelyyn. Paperisen lupahakemuksen voi edelleen jättää, mutta perimme sen muuttamisesta sähköiseen muotoon erillisen käsittelymaksun.

Naapurien kuuleminen

Rakennuslupahakemuksesta on tiedotettava naapureille. Naapureita ovat viereisen ja vastapäisen kiinteistön omistajat tai haltijat.

Naapurin kuulemisella tarkoitetaan sitä, että naapureille annetaan tieto rakennuslupahakemuksen jättämisestä ja heille varataan tilaisuus esittää huomautuksensa suunnitelmasta. Kuulemisessa naapuritonttien omistajille esitellään rakennuslupapiirustukset ja täytetään lomake naapurien kuuleminen. Täytetty naapurikuulemisasiakirja liitetään rakennuslupahakemukseen ja toimitetaan rakennusvalvontaan.

Jos luvanhakija ei hoida kuulemista, on rakennusvalvontaviranomaisen tehtävä se. Viranomaisen suorittama kuuleminen on maksullinen ja hidastaa luvan käsittelemistä.

Rakentamisen aloittaminen

Rakennustyön voi aloittaa, kun lupapäätös on lainvoimainen (14 vrk sen antamisesta). Tutustu lupapäätökseen ja siinä asetettuihin ehtoihin pääsuunnittelijan kanssa heti sen saatuasi.

Lupapäätöksestä käyvät ilmi esimerkiksi työnjohtajat, mahdolliset erityissuunnitelmat ja ne toimet, joita rakentajalta vaaditaan hankkeen aikana.

Lupapäätös on ohjenuorasi viranomaisen suuntaan. 

Muista tilata liittymät hyvissä ajoin, ettei rakennustyömaa seiso ilman sähköä tai uudessa kodissa joudu odottelemaan nettiyhteyttä.

Ajoneuvoliittymät

Ajoneuvoliittymässä on oltava riittävä esteetön näkymäalue kaikkiin suuntiin. Haja-asutusalueella rakennusluvan saaminen edellyttää, että kiinteistöltä voidaan järjestää kulkuyhteys maantielle. Näiden maantieliittymien rakentamista ohjaa Pirkanmaan ELY-keskus.

Pääsuunnittelija tehtävä on piirtää tonttiliittymä asemapiirustukseen, joka puolestaan tulee jo rakennuslupahakemuksen liitteeksi.

Jätehuolto

Jätteenkuljetukseen liittyminen koskee kaikkia asuin- ja vapaa-ajankiinteistöjä.

Nettiyhteydet ja kaapeli-tv

Selvitä, onko alueella valokuitu- tai muu kaapeliverkko, johon voit liittyä. Miten nopeaa nettiyhteyttä tarvitset? Haluatko työskennellä kotona? Erilaisista vaihtoehdoista ja myös kaapeli-tv:stä saat tietoa mm. Lounea Oy:stä, joka on rakentanut ja rakentaa Sastamalaan valokuituverkkoa.

Sähköliittymät

Sähköä tarvitaan jo rakennusvaiheessa. Liittymistä huolehtii Sastamalan alueella pääsääntöisesti Caruna Oy. Entisten Suodenniemen ja Kiikoisten pohjoisosissa liittymistä vastaa Vatajankosken Sähkö Oy ja osassa entistä Äetsää Sallila Energia Oy.

Kaukolämpöä pääasiassa biopolttoaineesta Vammalan alueella tuottaa Sastamalan Lämpö Oy.

Vesi- ja viemäriliittymät

Asemakaava-alueella vesihuoltolaitosten toiminta-alueella rakennukset tulee liittää vesihuoltoverkostoon.

Viranomaisten tekemissä katselmuksissa varmistetaan, että rakentaminen toteutuu suunnitelmien ja rakennusluvan mukaisesti. Katselmukset tulee tilata hyvissä ajoin rakentamisen edistymisen mukaan.
Katselmusten tilaaminen on työnjohtajan vastuulla.

Rakentamisen viranomaisvalvonta päättyy loppukatselmukseen, josta saa pöytäkirjan. Loppukatselmus tulee tilata rakennusluvan voimassaoloaikana.