Haitalliset vieraslajit kasvavat maanomistuksesta huolimatta pihoilla, tienvarsilla, puistoissa, lenkkipolun varrella, parkkipaikoilla, mökkirannassa, luonnonsuojelualueilla. Torjuntatyötä voivat tehdä kaikki osallistumalla talkoisiin, ilmoittamalla havainnoista ja torjumalla omalla pihalla.

Sastamalan kaupunki – Puistotoimi ja Ympäristönsuojelu

 • Puistotoimi torjuu haitallisia vieraslajeja kaupungin omistusalueilla
 • Ympäristönsuojelu neuvoo torjuntaan ja ennaltaehkäisyyn liittyvissä asioissa
 • Tiedottaa ajankohtaisista talkoista ja talkookohteista
 • Tiedottaa omien torjuntakohteiden tuloksista
 • Tiedottaa torjuntamenetelmistä
 • Järjestää yhteistalkoita omilla hoitoalueillaan

Asukkaat

 • Kiinteistön omistajan tai haltijan on hävitettävä haitallisen vieraslajikasvin esiintymä alueeltaan.
 • Hävittämisvelvoite voi koskea myös muualta ympäristöstä levinneitä esiintymiä, vaikka niitä ei aktiivisesti kasvatettaisi. Naapureiden kanssa yhdessä toteutetut toimet samanaikaisesti ja yhteistyössä on tehokasta ja tulokset hyödyttävät kaikkia.
 • Puutarhajätteen hävittäminen esimerkiksi taajamametsään ei ole sallittua. Haitallisia, erityisesti puutarhajätteiden mukana leviäviä vieraskasveja ovat muun muassa jättiputki, jättipalsami, pohjoisamerikkalaiset suurikasvuiset piiskut sekä jättitatar (Sahalinintatar) ja japanintatar.
 • Myös erityisen haitallinen espanjansiruetana ja mustapääetana leviävät helposti puutarhajätteen ja maa-aineksen mukana.

Hävitä omalla pihalla ja puutarhassa

Puutarhajätettä ei saa kuljettaa puistoihin tai muille yleisille, eikä yksityisille alueille.
Monien vieraskasvien siemenet ja hedelmät, sekä varren ja juurten palat säilyvät puutarhajätteessä ja maassa ja joutuvat usein luontoon niiden huolimattoman käsittelyn seurauksena (esimerkiksi jättiputki, jättipalsami, sahalinintatar (ent. jättitatar) ja japanintatar)

Vieraskasveista koostuvan tai niitä sisältävän puutarhajätteen käsittelyssä tulee noudattaa erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta.

Kaupunki voi määrätä kiinteistön siivoamaan yleiselle alueelle tuodun puutarha- ja vieraslajijätteen tai mikäli kaupunki hävittää jätteen, laskuttamaan siitä aiheutuneet kulut kiinteistöltä.

Järjestä talkoot / osallistu talkoisiin

 • Talkoita voivat järjestää yksittäiset henkilöt, mutta myös esimerkiksi taloyhtiöt, koululuokat, järjestöt ja muut yhteisöt tai kunnat.
 • Kitkentää ei voi tehdä ilman maanomistajan lupaa, kysy lupa ajoissa ennen talkoiden järjestämistä.
 • Yksityisten kiinteistöjen omistustietoja voi kysellä maanmittauslaitokselta.

Ilmoita havaintosi

Sastamalan alueen vieraslajihavaintokartta
Ilmoita havaintosi kansalliseen havaintopalveluun

 • Havaintoilmoitukset ovat tärkeä osa kansallista ja alueellista vieraslajitorjuntaa.
 • Havaintojen avulla voidaan torjua Suomessa jo olevien tai Suomeen mahdollisesti saapuvien uusien vieraslajien aiheuttamia riskejä ja haittoja.
 • Saatujen tietojen pohjalta voidaan tulevaisuudessa seurata torjuntatoimien tehokkuutta ja suunnitella tulevaa torjuntatyötä