Vieraslajit ja niiden torjunta

Vieraslajilla tarkoitetaan kasvia, eläintä tai muuta eliölajia, jonka siirtymistä luontaisen levinneisyysalueen ulkopuolelle ihminen on tahattomasti tai tarkoituksella edesauttanut. Vieraslajit leviävät ihmisen myötävaikutuksella alueille, jotka eivät ole niiden luontaisia kasvupaikkoja.

Haitalliset vieraslajit vaarantavat luonnon monimuotoisuuden ja voivat syrjäyttää alkuperäisiä ja uhanalaisia lajeja. Erityisesti kookkaat ja tehokkaasti leviävät kasvit aiheuttavat myös mm. eroosiota (jättipalsami) ja terveydellisiä haittoja (jättiputket).


Yleisimmät Sastamalan alueella havaitut haitalliset vieraslajit ovat komealupiini, jättipalsami sekä jättiputki. Sastamalan kaupungin toimintasuunnitelma haitallisten vieraslajien torjumiseksi noudattaa kansallista hallintasuunnitelmaa. Espanjansiruetanan leviämistä Vammalassa, Marttilan alueella pyritään hidastamaan ja estämään. 

Myös syksyllä lisättyjä,  (8/2024) haitalliseksi luokiteltuja lajeja esiintyy alueella. Uudet lajit ovat mustapääetana, valkopajuangervo, viitapihlaja-angervo, kanadanpiisku, isopiisku, korkeapiisku ja vuorivaahtera. Myös näiden lajien kasvattaminen ja myyminen on kiellettyä

Puistotoimi torjuu haitallisia vieraskasveja ja espanjansiruetanaa omistusalueillaan, ensisijaisesti yleisillä virkistysalueilla, puistoissa, lähimetsissä ja erityisherkillä alueilla, kuten vesistöjen läheisyydessä.

Etanaroskis asennetaan Kaaripolulle Marttilaan torjuntakauden alussa toukokuussa ja poistetaan talveksi. Etanaroskiksen sijainti löytyy havaintokartasta, Prunnilankadun ja Itsenäisyydentien väliseltä alueelta. Etanaroskikseen saa laittaa vain kuolleita etanoita suljettuun pussiin tai kartonkiastiaan pakattuna.

Monet haitallisten vieraskasvien esiintymistä ovat laajoja ja leviämistä voidaan vain hillitä. Vieraskasvit myös leviävät piittaamatta kiinteistörajoista ja hyvää alueellista yhteistyötä ja samanaikaisia torjuntatoimia tarvitaan useissa kohteissa.

Havaintoja Sastamalan alueelta voi ilmoittaa suoraan kaupungin omaan havaintopalveluun (Vieraslajihavaintokartta).

Ohje havaintoilmoituksen lisäämiseen

-Ilmoita arviosi määrästä muodossa 10+ 100+, 1000+ tai 10 000+. 

-Älä kirjaa havaintotietoihin omia tai muiden henkilökohtaisia tietoja (nimi, osoite, puhelinnumero, talonnumero).

-Toisen pihan kuvaaminen on laissa kielletty. Kuvaa vain kasveja, jotka sijaitsevat yleisellä alueella tai omistusalueellasi.

-Puistotoimi tarkistaa havaintokarttaan tulleet ilmoitukset säännöllisesti ja muokkaa havaintotietoja tarvittaessa.

Kaikki ammattilaisen varmistamat, haitalliseksi luokiteltujen vieraslajien havainnot kirjataan kaupungin omaan havaintokarttaan ja Laji.fi:hin. 

Määräyksen haitallisten vieraslajien torjunnan aloittamiseksi kiinteistöillä lähettää valvova viranomainen, paikallinen ELY-keskus. 

Mikäli tarvitset apua tunnistamisessa tai torjunnassa, olethan yhteydessä puistotoimeen tai ympäristönsuojeluun

Heidi Leppinen

ympäristötarkastaja
Organisaatio
Ympäristönsuojelu

Anna Jouttunpää

ympäristötarkastaja
Organisaatio
Ympäristönsuojelu
Kaivinkoneen kauhassa kurtturuusuja juurineen.
Kurtturuusujen poistoa kaivinkoneella.

Vieraslaji

  • Levinnyt luontaiselta alueeltaan uudelle alueelle ihmisen avustamana joko tahattomasti tai tarkoituksella.
  • Voivat vaarantavaa alkuperäisen lajiston. Vieraslajia ei saa päästää leviämään ympäristöön!
  • Esimerkiksi etelänruttojuuri on vieraslaji ja sitä voi kasvattaa pihallaan, mutta niiden juurakoita sisältävää maata ei tule viedä puutarhajätteiden mukana luontoon.

Haitallinen vieraslaji

  • Levinnyt luontaiselta alueeltaan uudelle alueelle ihmisen avustamana joko tahattomasti tai tarkoituksella.
  • Haitalliseksi luokitellun vieraslajin maahantuonti, kasvatus, myynti ja muu hallussapito sekä ympäristöön päästäminen on kielletty.
  • Uhkaa luonnon monimuotoisuutta.
  • Aiheuttaa taloudellista, terveydellistä, sosiaalista ja ekologista haittaa.
  • Esimerkiksi jättipalsami on haitallinen vieraslaji ja se tulee hävittää pihasta ja puutarhasta ja käsitellä puutarhajäte niin, ettei itämiskykyisiä siemeniä tai kasvinosia voi säilyä.