Ilmakuva Mouhijärven maisemakylistä

Kaupunki noudattaa maanhankinnassa mm.  seuraavia yleisiä periaatteita:

 • maanhankintaa ohjaa pääosin yleiskaavoitus
 • yksityiskohtaisen kaavoituksen piiriin tulevat alueet pyritään hankkimaan kaupungin omistukseen hyvissä ajoin ennen kaavoitusta
 • asemakaavan mukaiset katu- ja puistoalueet hankitaan kaupungin omistukseen
 • vaihtomaaksi hyvin soveltuvia alueita voidaan hankkia, jos niitä on saatavissa kohtuulliseen hintaan
 • maanhankinnassa käytetään pääasiassa vapaaehtoisia kauppoja.

Maan luovutuksessa  käytetään seuraavia periaatteita:

 • kaupunki luovuttaa tontteja asumiseen ja elinkeinotoiminnan tarpeisiin kysyntää vastaavasti
 • pääasiallinen luovutusmuoto on myynti tai vuokraus tuottovaatimuksella
 • luovutettavilla tonteilla on rakentamisvelvollisuus
 • tonttien hinnoittelu perustuu käypään hintaan
 • tonttien hintataso pidetään kohtuullisena siten, että mahdollisimman monella on mahdollisuus tontin hankintaan ja että hintataso on elinkeinopoliittisesti kilpailukykyinen
 • kaupungin oman palvelutuotannon ja tonttireservin ulkopuolista maaomaisuutta voidaan harkinnan mukaan myydä tai vaihtaa käypään hintaan.