Ilmakuva Suodenniemeltä
Etuosto tarkoittaa kunnan oikeutta lunastaa myyty kiinteistö myyjän ja ostajan sopimasta kauppahinnasta.

Etuostolain mukaan kaupungilla on etuosto-oikeus kaupungin alueella sijaitsevan pinta-alaltaan yli 5 000 m²:n kiinteistön kaupassa. Etuosto-oikeutta voidaan käyttää maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista tai virkistys- ja suojelutarkoituksia varten.

Kiinteistönomistajan kirjallisesta pyynnöstä, jossa on selvitettävä kaupan kohde, kauppahinta ja muut kauppaehdot sekä kiinteistön omistajan osoite, kaupunki voi etukäteen ilmoittaa, ettei se tule käyttämään etuosto-oikeuttaan, jos kiinteistö kahden vuoden kuluessa kaupungin päätöksestä myydään ilmoitetuilla ehdoilla. Kaupunki voi myös tehdyn kiinteistökaupan jälkeen lainhuutokäsittelyn nopeuttamiseksi tehdä hakemuksesta päätöksen etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä.

Pyydetyistä etuostolain mukaisista ennakko-/erillispäätöksistä peritään 50,00 € (ei alv) maksu.

Yhteystiedot

Vuorijärvi Arto

Arto Vuorijärvi

kaupungingeodeetti
Organisaatio
Maankäyttö
Vastuualueet
karttojen käyttöoikeudet, kiinteistöjen etuosto-oikeus, maa-alueiden vuokraus (kgin), tonttimyynti, kauppakirjat, lohkomiset, tonttijaot, osoiteasiat