Sastamalan kaupungilla on ollut käytössä jo reilut viisi vuotta ehkäisevä ja vaikuttava päihdetyönmalli Roti. Roti sisältää Valomerkki- ja Omin jaloin –yksilötyön menetelmät, joita voidaan hyödyntää lasten ja nuorten yksilötyössä. Yksilötyön menetelmiä voidaan käyttää erilaisissa lasten ja nuorten arkeen liittyvien haastavien tilanteiden ratkaisemisessa, kuten päihdekokeiluissa, koulupoissaoloissa tai perheeseen liittyvissä ristiriitatilanteissa. Molemmat mallit perustuvat vapaaehtoisuuteen. Sastamalassa toiminta on pääsääntöisesti kohdennettu 13-17-vuotiaisiin, mutta alakoululainenkin voi hyötyä työskentelyistä.

Valomerkki

Valomerkkikeskusteluun voidaan ohjata ensimmäistä kertaa päihteiden käytöstä (alkoholi, kannabis) kiinnijääneet nuoret. Keskusteluun osallistuvat nuori ja hänen huoltajansa sekä valomerkkityöntekijä. Keskustelussa käydään läpi nuoren elämäntilannetta ja päihteiden käyttöä.

Huoltajat voivat myös itse pyytää Valomerkkikeskustelua, jos ovat huolissaan nuoren päihteiden käytöstä. Valomerkkikeskustelu on hyvä tilaisuus keskustella vaikeasta asiasta ja sitä voi pyytää myös nuori itse.

Valomerkkikeskustelut toteutetaan pääsääntöisesti iltapäivisin tai iltaisin.

Omin jaloin

Omin jaloin -työskentelyyn nuori voi ohjautua monien eri reittien ja erilaisten haasteiden kautta. Omin jaloin -työskentelyssä nuori tapaa työntekijän viidestä kahdeksaan kertaa. Työskentelyn tarkoituksena on pohtia nuoren nykytilannetta kokonaiskuvana sekä tulevaisuuden suunnitelmia ja omien valintojen vaikutusta tulevaisuuteen.

Työskentely voi tapahtua koulupäivän aikana omalla koululla tai vapaa-ajalla. Yksi tapaaminen kestää 1-1,5 tuntia. Yläkoulujen kanssa on sovittu, että Omin jaloin -tapaamisia voidaan käydä koulupäivän aikana. Omin jaloin -työskentelyyn nuori voi ohjautua esimerkiksi sosiaalipalveluiden lähetteellä, oppilashuollon kautta tai nuoren huoltajien yhteydenotosta.

Koko Roti-toimintaa koordinoi erityisnuorisotyöntekijä. Omin jaloin -työskentelyyn ohjaudutaan ottamalla yhteyttä erityisnuorisotyöntekijään, joka ohjaa asiakkaan sopivalle Roti-työntekijälle.

Ankkuri-toiminta

Sastamalassa on käynnistymässä Ankkuri-toiminta. Ankkuri on varhaisen puuttumisen menetelmä, jota käytetään rikosten ennaltaehkäisyyn ja kohderyhmänä ovat alaikäiset rikoksentekijät. Ankkuri-toimintaan ohjautuu poliisin tai sosiaalitoimen kautta. Ankkuri-tiimiin kuuluvat poliisi, sosiaalityöntekijä, sairaanhoitaja ja erityisnuorisotyöntekijä.

Karita Pyhälahti

Karita Pyhälahti

Erityisnuorisotyöntekijä
Organisaatio
Liikunta- ja nuorisopalvelut
Vastuualueet
Ankkuri, Roti, Yläkoulut
Lisätiedot
@ent_karita