Sastamalan kaupungin valtuusto hyväksyi hyvinvointisuunnitelman vuosille 2021–2024 marraskuussa 2021. Vuonna 2021 laadittiin myös laaja hyvinvointikertomus, jossa kuvattiin laajasti sastamalalaisten hyvinvoinnin tilaa edellisen valtuustokauden ajalta. Vuoden 2021 hyvinvointiraportoinnissa pyritään huomioimaan keskeisimmät hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimet, jonka vuoksi raportointi on suppeampaa kuin valtuustokausittain laadittavassa hyvinvointikertomuksessa. Hyvinvointisuunnitelman toimeenpanoa toteutetaan koko valtuustokauden ajan.

Hyvinvointisuunnitelma 2021-2024

Hyvinvointikertomus 2021