Kokemus arjen hyvinvoinnista vaihtelee yksilöllisesti ja se saakin erilaisia merkityksiä eri elämäntilanteissa ja elämänvaiheissa. Jokainen antaa erilaisia merkityksiä arjen hyvinvoinnille. Hyvä terveys ja koettu hyvinvointi mahdollistaa omannäköisen elämän elämisen elinkaaren eri vaiheissa. Omaan hyvinvointiin ja terveyteen on mahdollista vaikuttaa tekemällä elintapoihin, kuten liikuntaan ja ruokailutottumuksiin, liittyviä valintoja. Elintavoilla voi vaikuttaa omaan kokemukseen hyvinvoinnista ja terveydestä sekä elämänlaadusta. Elintapoihin liittyvillä valinnoilla voi myös ehkäistä monien sairauksien syntyä sekä edistää työ -ja toimintakykyä.

Tältä sivustolta löydät tietoa hyvinvointiasi ja terveyttäsi tukevista palveluista. Hyvinvointia elintavoilla -sivusto on suunnattu tällä hetkellä työikäisten hyvinvoinnin tukemiseen, mutta vinkkejä voi hyödyntää myös monessa muussa elämänvaiheessa.  Sivusto jakautuu neljään eri hyvinvoinnin osa-alueeseen, joita ovat ravitsemus, liikunta, terveysneuvonta ja -ohjaus ja mielenhyvinvointi. Osa-alueet pitävät sisällä arkisia vinkkejä ja ohjeita hyvinvoinnin ja terveyden ylläpitämiseen.

Lisätietoa ja tukea

Omaolo

Omaolosta löydät sosiaali- ja terveyspalvelut nopeasti ja esteettömästi ympärivuorokauden

Terveyskylä

Terveyskylä on avoin sivusto, josta löydät tietoa 33 eri teeman ympärille rakennetuista virtuaalisista taloista. Palveluvalikoimaan kuuluvat erilaiset oirenavigaattorit. Terveyskylän erilaiset talot tarjoavat tietoa ja tukea kaikille kansalaisille ja potilaille maksutta.