Takaisin ajankohtaisiin
26.10.2022 | Uutiset

Sastamalan kaupunki järjesti maanantaina 24.10. tilaisuuden valtatien 11 kehittämistoimenpiteisiin liittyen. Tilaisuudessa olivat edustettuna VT11 halkovien kaupunkien, maakuntien ja kauppakamarien johtoa ja kansanedustajia Pirkanmaalta ja Satakunnasta sekä Pirkanmaan ja Satakunnan ELY-keskusten sekä Satakuntaliiton ja Pirkanmaan liiton edustus. Tilaisuudessa kuultiin VT11:ta koskevasta suunnittelutilanteesta ja sovittiin yhteistyössä tehtävästä, suunnitelmallisesta valtatien 11 kehittämiseen tähtäävästä edunvalvontatyöstä ja sen organisoinnista.

Strategisesti tärkeä yhteys

Valtatie 11 ei ole runkoväylä, eikä sen vuoksi ole mukana valtakunnallisessa investointiohjelmassa tai maakunnallisissa kärkikohteissa. Elinkeinoelämän näkökulmasta VT11 on kuitenkin erittäin tärkeä yhteysväli satamayhteyksiensä vuoksi. Tämän johdosta raskaan liikenteen määrät ovat merkittäviä. Valtatiellä on myös selkeitä turvallisuusongelmia: vaikka valtatiellä tapahtuneiden onnettomuuksien kokonaismäärä esim. Pirkanmaan alueella on laskenut, on kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien määrä kasvanut 67 %. Tärkeimpiä kehittämiskohteita ovatkin ohituskaistat, riista-aidat ja liittymäjärjestelyt.

Kansanedustaja Arto Satonen näkee valtatien merkityksen korostuneen entisestään myös vallitsevan maailmanpoliittisen tilanteen vuoksi. – VT11 on elinkeinopoliittisesti tärkeä reitti satamiin, mutta Ukrainan sodan myötä myös sen strateginen painoarvo poikittaisliikenteen läntisenä yhteytenä on merkittävästi kasvanut ja tarve tieyhteyden kehittämiseen entisestään korostunut, Satonen kommentoi.

Kehittäminen vaatii yhteistyötä

Pirkanmaan liiton edunvalvontapäällikkö Jouni Koskelan mukaan edunvalvontatyö kannattaa organisoida, suunnitella ja aikatauluttaa hyvin.
– Käytännön vaikuttamistyö edellyttää faktojen kokoamista, niiden esittämistä monin viestinnällisin keinoin sekä tapaamisia ja keskusteluja valmistelijoiden ja päättäjien kanssa. Käytännön vaikuttamistyön järjestämisessä on pyritty maakuntien ja kaupunkien vetovastuun vuorotteluun, Koskela sanoo.

Sastamalan kaupungilla on kokemusta valtatie 12:n Sastamalan ja Tampereen yhteysvälin kehittämisestä. Sastamalan kaupunginjohtaja Jarkko Malmbergin mukaan yhteistyö Sastamalan kaupungin, ELY-keskuksen ja paikallisten kansanedustajien välillä on ollut hyvää, ja se on mahdollistanut rahoituksen saamisen monille VT12 kehittämishankkeille.
– Suunnitelmallinen yhteistyö ja edunvalvonta on ainoa keino edistää VT11 kehittämistä. Sastamalan kaupungin intresseissä on etenkin Häijää-Nokia välin liikennöitävyyden huomattava parantaminen ja tähän liittyen pidämme erittäin tärkeänä Murhasaaren ohituskaistan rakentamista, Malmberg sanoo.

Tilaisuudessa sovittiin, että Sastamalan ja Ulvilan kaupungit ottavat VT11 kehittämiseen liittyen alkuvaiheen vetovastuun kokoamalla muun muassa asiaa eteenpäin vievän edunvalvontatyöryhmän. Tilaisuudessa sovittiin myös vaalien jälkeen perustettavasta kansanedustajaverkostosta.

Tilaisuudessa läsnä olivat:

Edunvalvontapäällikkö Jouni Koskela, Pirkanmaan liitto

Kehityspäällikkö Marko Koskinen, Pirkanmaan liitto

Maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä, Satakuntaliitto

Yhteiskuntasuhdevastaava Sanna Oksa, Satakuntaliitto

Toimialajohtaja, vs. kaupunginjohtaja Lauri Kilkku, Porin kaupunki

Kaupunginjohtaja Mikko Löfbacka, Ulvilan kaupunki

Kaupunginjohtaja Teemu Nieminen, Kokemäen kaupunki

Kaupunginjohtaja Eero Väätäinen, Nokian kaupunki

Ylijohtaja Juha Sammallahti, Pirkanmaan ELY-keskus

Toimitusjohtaja Minna Nore, Satakunnan kauppakamari

Kansanedustaja Petri Huru

Suunnittelujohtaja Jukka Lindfors, Tampereen kaupunki

Projektipäällikkö Matti Kiljunen, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Kansanedustaja Marko Asell

Kansanedustaja Arto Satonen

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pertti Hakanen, Sastamalan kaupunki

Kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg, Sastamalan kaupunki