Takaisin ajankohtaisiin
23.11.2023 | Uutiset

Vuoden 2024 talousarvioon vaikuttavat toimintaympäristön monet muutostekijät. Yleinen heikko taloustilanne heijastuu mm. rakentamiseen ja teollisuuden tilauskantaan, joskin odotettavissa on talouden kääntyminen hitaalle kasvu-uralle ensi vuoden aikana.  Erittäin suuri epävarmuustekijä on myös hallitusohjelmassa linjattu kuntien rahoituksen ja valtionosuusjärjestelmän uudistus, joka tulee voimaan vuonna 2026.  Tällä viikolla julkistettiin myös valtionosuuksien lisävähennykset vuosille 2025–2027, jotka tämänhetkisen arvion mukaan merkitsevät Sastamalan kaupungille 1,3 miljoonan euron vuosittaista leikkausta.

Ylijäämäinen talousarvio, verotus ei kiristy

Sastamalan vuoden 2024 talousarvio tasapainossa, jos sitä arvioidaan tuloslaskelman kautta.
– Vuosikate riittää poistoihin ja talousarvion mukaan ylijäämää syntyy ensi vuonna 1,4 miljoonaa euroa. Jos taas verrataan saavutettua vuosikatetta ensi vuoden investointeihin, pystytään vuosikatteella rahoittamaan hieman yli puolet investoinneista. Tämän seurauksena kaupungin velkataso nousee vuonna 2024 noin 9 miljoonaa euroa ja koko suunnittelukaudella 2024–2026 noin 43 miljoonaa euroa, kertoo kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg.

Veroprosentti on 8,9 prosenttia, mikä on Pirkanmaan keskitasoa ja kiinteistöverot ovat valtakunnallisesti verrattuna jopa erittäin alhaiset. Yritysten kiinteistöistään maksama yleinen kiinteistövero on alin mahdollinen.

Talousarvion kasvu, vajaa 2 prosenttia, johtuu pääasiassa keväällä 2022 tehdystä palkkaratkaisusta. Rahoituskustannuksia nostaa voimakkaasti noussut korkotaso. Toiminnallisesti isoimmat kasvupanostukset tulevat varhaiskasvatukseen, kun hoitopaikkojen määrää kasvatetaan saneeraamalla keskustaan Hopun päiväkoti.

TE-keskusten kaikki palvelut siirtyvät kuntien vastuulle vuoden 2025 alussa, jolloin Sastamalan kaupunki muodostaa yhdessä Hämeenkyrön, Ikaalisten, Parkanon, Kihniön ja Punkalaitumen kanssa Läntisen Pirkanmaan työllisyysalueen. Sastamalan kaupunki toimii vastuukuntana, mikä ensi vuonna näkyy kaupunkiorganisaatiossa mittavana valmistelutyönä.

Terveet koulut ja ajanmukaiset palvelut ovat elinvoimatekijöitä

Sastamalan kaupunki panostaa lähivuosina vahvasti koulujen ja palvelujen kehittämiseen. Vuoden 2024 nettoinvestointitaso on 19,1 miljoonaa euroa ja koko suunnittelukauden kokonaisinvestoinnit ovat yhteensä noin 70 miljoonaa euroa.

– Investointiesitys on tehty valtuuston vuoden 2023 talousarvion yhteydessä tekemän linjauksen mukaisesti, toteaa Malmberg.

Keskeisiä hankkeita suunnittelukaudella ovat Mouhijärven yhteiskoulun saneeraus ja uudisrakentaminen, joka käynnistyi kesällä 2023. Mouhijärven yhteiskoulu valmistuu vuoden 2024 loppuun mennessä. Sylvään taitotalon rakentaminen käynnistyy keväällä 2024 ja valmistuu vuoden 2026 kesään mennessä. Samassa aikataulussa etenee myös Pehulan monipalvelukeskus (päiväkotikoulu).

Vuoden 2024 aikana valmistuu myös Sylvään koulun tontille suunnitellun uimahallin ja liikuntasalin hankesuunnitelma. Taloussuunnitelmassa on vuosille 2025–2026 varattu yhteensä 23 miljoonaa euroa uimahallin ja liikuntasalin toteutukseen.

Liikuntapaikkarakentamisessa näkyvin kohde on keskusurheilukentän ja jäähallin uuden huoltorakennuksen ja pukuhuonetilojen rakentaminen yhteistyössä SASKY koulutuskuntayhtymän kanssa. Myös Kaalisaaren kehittäminen jatkuu, vuorossa on seuraavaksi leikkipaikan rakentaminen. Yhdyskuntatekniikan investoinnit koostuvat pääosin nykyisen katuverkon parannuksista sekä vesijohtojen ja viemäreiden saneerauksesta.

Lisätietoja:

Kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg, sähköposti: jarkko.malmberg@sastamala.fi, puh 040 641 6735

Vs. talousjohtaja Anne Kosonen, sähköposti: anne.kosonen@sastamala.fi, puh.

040 078 8820