Takaisin ajankohtaisiin
12.2.2024 | Asuminen

Sastamalan kaupungin yhdyskuntatekniikka teettää Tapio Palvelut Oy:lla taajamametsien hoitosuunnitelman taajama-alueilla sijaitseville kaupungin omistamille metsäalueille, joita on yhteensä n.200ha.

Hoitosuunnitelman tavoitteena on taajamametsien puustorakenteen monipuolistaminen​, virkistyskäytön huomioiminen​ ja luonnon monimuotoisuuden lisääminen. Suunnitelmassa otetaan huomioon jatkuvapeitteisyys, haitalliset vieraslajit (esiintymisalueilla) sekä metsätuhot.

Taajamametsien hoitosuunnitelman valmistelevia töitä ovat maastokartoitukset, joita tehdään keväällä lumien sulamisen jälkeen. Hoitosuunnitelman luonnos tulee nähtäville, jolloin kuntalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa suunnitelmaan.

Taajamametsien hoitosuunnitelma on tarkoitus viedä hyväksyttäväksi kaupunginvaltuustolle syksyn 2024 aikana.