Takaisin ajankohtaisiin
21.3.2024 | Uutiset
Sastamalan kaupungin taloudellinen tilanne oli vuonna 2023 tilinpäätöslukujen osalta hyvä. Tulos oli 5,8 miljoonaa ylijäämäinen ja velkataso putosi 2 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta ollen 52 miljoonaa euroa eli noin 2 228 euroa asukasta kohden, mikä on merkittävästi alle valtakunnallisen keskitason. Verotuloja kertyi noin 53 miljoonaa euroa ja valtionosuuksia Sastamalan kaupunki sai noin 18,4 miljoonaa euron edestä. Kaupunginhallitus hyväksyy tilinpäätöksen kokouksessaan 25.3.2024, minkä jälkeen tilinpäätös etenee valtuuston päätettäväksi kesäkuussa.
Sastamalan kaupungin vuoden 2023 tilinpäätös pähkinänkuoressa.

Kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg sanoo, että vaikka vuosi 2023 oli Satamalan osalta erinomainen, ovat hyvät vuoden hetkeksi ohitse.

− Vuoden 2023 alun sote-uudistuksella oli merkittäviä vaikutuksia kuntien talouteen ja toimintaan, kun sosiaali- ja terveyspalvelut ja pelastustoimi siirtyivät kunnilta hyvinvointialueelle ja samalla leikattiin kuntien veroprosenttia ja valtionosuuksia. Viime vuoden hyvä tulos muodostuikin osittain aiempien vuosien verotilitysten hännistä eli kunnallis- ja yhteisöverotuloista, joita vielä viime vuonna tilitettiin kunnille vanhoilla veroprosenteilla, Malmberg sanoo.
− Vaikutusta hyvään tulokseen oli toki myös vuodesta 2020 toteutetulla talouden sopeutusohjelmalla, hän jatkaa.

Lähivuosien taloustilannetta haastavat kuntien rahoitusjärjestelmään kohdistuvat muutokset sekä Sastamalan osalta myös suunnitelmakauden 2024–2026 ennätyksellisen korkea, noin 70 miljoonan euron investointitaso.
– Kannattaa silti muistaa, että nyt käynnissä olevilla investoinneilla on suuri merkitys kaupungin elinvoiman ja vetovoiman kehittymiselle, Malmberg painottaa.

Mouhijärven yhteiskoulun havainnekuva.

Suurten suunnitelmien vuosi 2023

Vuotta 2023 voi Sastamalassa hyvästä syystä kuvata suurten investointisuunnitelmien vuodeksi, sillä valmistelussa ja rakennusvaiheessa oli useita merkittäviä uudisrakennushankkeita. Kaupungin ja liikelaitosten investointitaso olikin vuonna 2023 huomattavasti aikaisempaa investointitasoa suurempi, yhteensä noin 14,1 miljoonaa euroa.

Viime vuonna valmistelussa olivat Sylvään taitotalon ja Pehulan monitoimikeskuksen hankesuunnitelmat. Myös uimahalli-liikuntahallin hankesuunnitelman valmistelu käynnistettiin.
Suurin yksittäinen investointihanke vuonna 2023 oli 3,7 miljoonalla eurolla Mouhijärven yhteiskoulun uudisrakentaminen, joka aloitettiin kesällä 2023. Koulu valmistuu kuluvan vuoden loppuun mennessä ja kokonaiskustannusten arvioidaan olevan noin 10 miljoonaa euroa. Vammalan torin rakentamiseen investoitiin noin miljoona euroa. Tori täydentyy vielä kuluvana vuonna lavarakennelmalla.

Teiden ja katujen perusparannukseen ja kunnossapitoon käytettiin kaikkiaan 2,7 miljoonaa euroa. Sastamalan Vesi panosti 2,3 miljoonaa euroa vesi- ja jätevesiverkoston toimivuuteen.

Uudistukset jatkuvat

Seuraava suuri muutos, johon kunnissa jo valmistaudutaan, on ensi vuoden alussa voimaan tuleva TE24-uudistus, jossa valtion vastuulla olevat TE-hallinnon palvelut siirtyvät kuntien järjestämisvastuulle. Sastamalan kaupunki tulee olemaan Länti­sen Pirkanmaan työllisyysalueen vastuukunta. Uudis­tusta pidetään hyvänä mahdollisuutena paikallisen työllisyyden edistämisen näkökulmasta.

− Vaikka kuntapuolella uudistukset ja muutokset näyttävät tällä hetkellä olevan jatkuvia, ovat kunnat ja kaupungit suomalaisen yhteiskunnan perusta, joiden tehtävänä on jatkossakin huolehtia asukkaistaan ja heidän turvallisesta arjestaan kaikissa olosuhteissa, Malmberg sanoo.