Takaisin ajankohtaisiin
4.1.2024 | Hyvinvointi
Sastamalan kaupungille on myönnetty Hyvän mielen työpaikka® -merkki. Merkki on tunnustus siitä, että työyhteisö täyttää mielenterveyden edistämisen kriteerit ja sitoutuu vahvistamaan työntekijöiden mielenterveyttä suunnitelmallisesti. Hyvän mielen työpaikka® -merkin myöntää MIELI Suomen Mielenterveys ry aina vuodeksi kerrallaan.

Vuosi 2024 on Sastamalan kaupungilla mielen hyvinvoinnin vuosi, jolloin mielenterveyden tukemiseen liittyvät teemat ovat säännöllisesti osa sekä johtoryhmän, työsuojeluorganisaation että muun yhteistoiminnan agendaa. Teemavuoden ympärille on perustettu työryhmä, joka pohtii käytännön toteutuksia aiheen pitämiseksi osana arkikeskusteluja. Lisäksi on suunnitteilla mielen hyvinvointia tukevaa koulutusta koko henkilöstölle. Esihenkilöiden työhyvinvointia tuetaan mm. työterveyshuollon vuosittaisilla esihenkilöpuheluilla sekä vastuualuejohtajien ja työhyvinvointikoordinaattorin yksikkökäynneillä. Vertaismentorointia/-sparrausta on jo pilotoitu eri puolilla organisaatiota. Myös lyhytpsykoterapiaa pilotoidaan osana työterveyshuollon palveluvalikoimaa.

–  Hyvän mielen työpaikka® -merkki kertoo, että Sastamalan kaupungilla on vahva tahtotila kehittää työtä ja työyhteisöä ja huomioida myös työntekijöiden mielenterveyden tukeminen. Toivomme, että tämä on tärkeä viesti siitä, että työnantaja on ylintä johtoa myöten sitoutunut näiden teemojen edistämiseen, toteaa henkilöstöjohtaja Riitta Hietala. – Hyvinvoivat työntekijät ja työyhteisöt ovat keskeinen menestystekijä jokaiselle organisaatiolle; ne selviävät yleensä paremmin muutoksista. Hyvinvoivat työntekijät myös yleensä käyttävät työaikansa tehokkaammin ja pystyvät palautumaan työstä paremmin, Hietala korostaa.

Idea Hyvän mielen työpaikka® -merkin hakemisesta sai alkunsa opetuspäällikkö Kati Heikkilän ja työhyvinvointikoordinaattori Päivi Raumannin yhteistyöstä Sastamalan kaupungin järjestämässä Yhdessä uuteen -koulutuksessa. Merkin hakemiseen rohkaisi myös hyvät kokemukset perusopetuksen mielen hyvinvointia tukevasta hankkeesta.

– Perusopetuksessa saatujen hyvien kokemusten ansiosta mielen hyvinvoinnin teemoja halutaan nostaa esiin koko kaupunkiorganisaatiossa ja kaikki toimialat on otettu mukaan yhteiseen kehitystyöhön, Raumanni kertoo.
– Mielen hyvinvoinnin tukeminen työyhteisöissä on tärkeää ja se voi koostua pienistäkin asioista. Hyvän mielen työpaikka® -merkki on yksi keino nostaa näitä teemoja tietoisuuteen ja auttaa käsittelemään niitä jokaisen työpaikan arjessa, Heikkilä jatkaa.