Takaisin ajankohtaisiin
22.3.2023 | Uutiset

Vuosi 2022 muodostui Sastamalan kaupungille varsin suotuisaksi pitkittyneestä koronapandemiasta ja helmikuussa 2022 alkaneesta Venäjän hyökkäyssodasta huolimatta. Tilikauden tulos oli 4,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

– Voimme perustellusti todeta, että talous on tasapainossa kaikilla keskeisillä mittareilla mitattuna. Työllisyystilanne ja yritysten toimintakyky pysyivät hyvinä koko vuoden ajan, mikä heijastui merkittävänä, noin 6 prosentin verotulojen kasvuna edellisvuoteen verrattuna. Vuosikate, joka oli 19 miljoonaa euroa, oli poistoja suurempi ja ylittää myös tehtyjen investointien tason, toteaa Sastamalan kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg.

– Haasteellisesta toimintavuodesta huolimatta onnistuimme pitämään myös toimintakulujen kasvun kohtuullisena, noin 2,2 prosentissa, samaan aikaan toimintatuotot putosivat liki 5 prosenttia mm. koronakorvausten pienenemisen takia, Malmberg jatkaa.

Investoinneissa näkyi kaupunkiympäristön kehittäminen

Kaupungin ja liikelaitosten investoinnit olivat yhteensä 12,3 miljoonaa euroa, mitä voidaan pitää normaalina vuosittaisena investointitasona. Keskeisiä investointikohteita olivat Suodenniemen uusi urheilutalo (1,9 miljoonaa euroa) ja Kiikoisten entisen kunnantalon saneeraus päiväkodiksi (380 000 euroa). Mouhijärven yhtenäiskoulun hankesuunnitelma valmistui ja kilpailutus tehtiin vuonna 2022, varsinainen rakentaminen käynnistyy kevään 2023 aikana. Tilakeskuksen investoinnit olivat yhteensä 3,7 miljoonaa euroa. Sasky-koulutuskuntayhtymän peruspääomaa korotettiin 1,7 miljoonalla eurolla, minkä johdosta Sasky tekee yhteensä noin 6 miljoonan euron investoinnit Vammalan ammattikoululle.

Yhdyskuntatekniikan toimialalla on kesäkuussa 2023 valmistuva Vammalan torin saneeraus näkyvin investointihanke. Varilan kaupunginosaan rakennettiin kunnallistekniikka 18 uudelle omakotitalotontille ja kadunrakentaminen jatkui myös Sykkeen yritysalueella. Ulkoliikuntapaikkoja kohennettiin eri puolilla kaupunkia yhteensä 560 000 eurolla. Sastamalan Vesi -liikelaitos puolestaan investoi 2,5 miljoonan euron edestä vesi- ja jätevesiverkoston toimivuuden turvaamiseen.

Kaupungin lainamäärä vuoden lopussa oli 54,5 miljoonaa euroa, mikä merkitsee 2 300 euroa asukasta kohti. Omaisuuden myyntituottoja kertyi 1,1 miljoonaa euroa.
– Hyvät kuntatalousvuodet ovat mahdollistaneet velkatason pitämisen kohtuullisena ja jopa lainamäärän pienenemisen. Tämä tukee osaltaan myös tuleville vuosille suunniteltuja investointeja, Malmberg sanoo.

Arvio tulevasta kehityksestä

Vuoden 2023 alussa tapahtui historiallinen muutos, kun sosiaali- ja terveyhdenhuolto sekä pelastustoimi siirtyivät hyvinvointialueiden vastattavaksi. Sastamalan kaupungilta poistui yli 100 miljoonaa euroa budjetista ja noin 600 vakituista työtekijää siirtyi Pirkanmaan hyvinvointialueen palvelukseen. Seuraava iso uudistus kuntien palvelurakenteessa toteutetaan vuoden 2025 alussa, jolloin TE-palvelut siirtyvät kuntien muodostamien työllisyysalueiden vastattaviksi.

Vuoden 2023 taloutta vahvistavat edellisiltä vuosilta tilitettävät leikkaamattomat verotulot, joiden ansiosta verotulojen ja siirtymätasauksen yhteisvaikutus on noin 5 miljoonaa euroa. Vuodesta 2024 alkaen verokertymä heikkenee kohti normaalitasoa ja vuonna 2025 arvioidaan tuloksen jo painuvan negatiiviseksi.

Kaupunginjohtaja Malmberg sanoo, että mikäli kaikki suunnitelmat toteutuvat, nousee Sastamalan kaupungin investointitaso erittäin korkeaksi vuosina 2024–2026:
– Todennäköisesti jokaisena vuonna ylitetään 20 miljoonan euron nettoinvestointitaso. Tämä tarkoittaa velkatason ja rahoituskulujen merkittävää kasvua. Samalla kuitenkin kaupungin palvelutaso ja vetovoiman tulevat paranemaan entisestään.

Lisätietoja:

Kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg, puh. 040 6416 735, sähköposti: jarkko.malmberg@sastamala.fi
Talousjohtaja Elina Alajoki, puh.  040 0788 820, sähköposti: elina.alajoki@sastamala.fi