Takaisin ajankohtaisiin
17.8.2023 | Uutiset

Sastamala oli toista kertaa mukana matkailutuloselvityksessä, jossa tutkittiin matkailijoiden rahankäyttöä, työllisyysvaikutuksia sekä verotuloja ja näin koko elinkeinon alan vaikutusta ja suuruusluokkaa alueella. Vuonna 2019 Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset selvitettiin Pirkanmaalla lähes kaikkien kuntien yhteisessä tutkimuksessa, tiedot kerättiin tilastoviiveen vuoksi vuoden 2017 lähteistä. Nyt tehty uusi tutkimus tarjoaa vertailukelpoista tietoa laajemminkin Suomessa vuoden 2022 luvuilla. Tutkimukset eivät ole aivan täysin vertailukelpoisia, mutta tietolähteet ovat pitkälti samoja kuin aiemmin. Suluissa edellisen tutkimuksen luvut vertailuun.

Matkailun monet mittarit

Sastamala näyttäytyy edelleen vahvana matkailukaupunkina Pirkanmaan kuntien vertailussa. Kulttuuri- ja perhekohteiden, tapahtumien sekä aktiviteettien valikoima on suuri ja tekemistä löytyy monenlaiselle yleisölle.

Välitön matkailutulo on Sastamalassa 25,67 miljoonaa euroa (25,6M€)). Suurempaan euromääräiseen matkailutuloon pääsee vain Tampere. Matkailun kokonaisvaikutus Sastamalassa on 36.82M€. Matkailutulo asukasta kohden on Sastamalassa 1057€ (1030€).

Sastamalan voima ja kauneus asuu sen monissa kohteissa ja laajassa tarjonnassa.

Olemme myös Pirkanmaan paras työllistäjä heti Tampereen jälkeen, 117 htv (121) ja kokonaisvaikutus 140.10 henkilötyövuotta. Kunnallisveroa välittömistä palkkatuloista kertyy vaikuttava summa 559.607€ (0,5M€)

Matkailu synnyttää kerrannaisvaikutuksia, Sastamalassa hyvät luvut:

  • Välittömiä palkkatuloja matkailun ansiosta työllistyville 3,88 M€ (3,6M€)
  • Kunnallisverotulot matkailun ansiosta työllistyneistä 559 607€ (0,5M€)
  • Välittömän matkailutulon osuus kaikkien toimialojen liikevaihdosta 2,24% (2,6%)
  • Matkailun kokonaisvaikutukset 36,82M€ (uusi)
  • Matkailun kokonaistyöllisyysvaikutukset (htv) 140,10 (uusi)

Matkailun osuus kaikkien toimialojen liikevaihdosta on mukava 2,04% (2,0%) Elinkeinonalana matkailu on yhtä suuri kuin ”muu valmistus” ja suurempi kun ”terveyspalvelut” tai ”metallituotteiden valmistus”. Vaikka matkailusta tuloa saavat yritykset ja muut toimijat ovat usein pieniä, on niillä suuri vaikutus alueen talouteen ja hyvinvointiin.

Hyvää ja kaunista

Matkailun vaikutukset eivät suinkaan jää pelkkiin puhtaasti mitattaviin euroihin. Matkailun tuoma vetovoima on myös merkittävä tekijä tunnettuuteen ja mielikuviin, mitä paikkakuntaan liitetään.

Ulkopuoliselle ihmiselle ensikosketus Sastamalaan tulee usein nimenomaan matkailun kautta.  Etenkin pysyvämpää asuinpaikkaa miettiessä sijainnin lisäksi vaakakupissa painaa kokemukset ja mielikuvat alueen viihtyisyydestä, palveluista, sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan tarjonnasta. Myös tapahtumien vaikutus on suuri. Matkailijat pitävät yllä palveluita, jotka rikastavat myös meidän asukkaiden arkea.

Sastamalan koosteen voit lukea tästä linkistä: https://sastamala.fi/yhteenveto-aluekohtaiset-tulokset-sastamala-2/

Teresa Herrero Vidfelt
yritysasiantuntija
Sastamalan kaupunki
teresa.vidfelt@sastamala.fi
+358 (0)50 304 0485