Takaisin ajankohtaisiin
16.2.2024 | Asuminen

Yhdyskuntatekniikan asukastyytyväisyyskysely vuodesta 2023 toteutettiin sähköisenä Webropol-kyselynä tammi-helmikuun vaihteessa. Kysely on toteutettu ensimmäisen kerran viime vuonna.

Yhdyskuntatekniikan palveluja ovat yleisten alueiden, teiden ja kevyenliikenteenväylien sekä puistojen, leikkipaikkojen ja niiden rakenteiden ylläpito, kunnallistekniikan rakentaminen, matonpesupaikat, venepaikat sekä näistä kaikista palveluista tiedottaminen sekä yhdyskuntatekniikan asiakaspalvelu.

Kun tarkastellaan yhdyskuntatekniikan palvelujen vuotta 2023 on kaikkien toimintojen asukastyytyväisyyttä kuvaava keskiarvo (asteikolla 1-5) 3,1. Vuonna 2022 vastaava keskiarvo oli 3,2

Vastauksia kyselyyn tuli edelliseen kyselyyn verrattuna kolminkertainen määrä, mikä kertoo siitä, että palautteen anto koetaan tärkeäksi. Ja toiminnan kehittämisen kannalta sitä se nimenomaan on.

”Tiet kuntoon!”

Yleisten alueiden, katujen ja kevyenliikenteiden talvikunnossapitoon oli kyselyyn vastanneilla eniten tyytymättömyyttä.

Vastaavasti rakennettujen puistojen varusteluun ja viihtyisyyteen, keskustan alueen kevätharjauksiin sekä kaupungin katujen ja puistojen valaistukseen oltiin keskiarvoa tyytyväisempiä.

Avoimeen palautteeseen sai kirjoittaa omin sanoin kehitysehdotuksia ja palautetta. Palaute oli yleisesti ottaen tänä vuonna kehittävämpää kuin vuosi sitten. Rakentavat ehdotukset ja myös positiivinen palaute välittyi mukavasti vastauksista.

Kyselyn tuloksista on tehty koonti, ja sitä käsitellään yhdyskuntatekniikan tiimissä kehittäjämielellä. Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!