Takaisin ajankohtaisiin
31.8.2023 | Asuminen

Runsaat sateet ovat saaneet espanjansiruetanat liikkeelle Marttilan alueella ja katualueilla on runsaasti yksilöitä. Puistotoimi kerää etanoita vain kaupungin omistusalueilta. 

Paras tapa vähentää etanakantaa ja estää niiden leviäminen laajemmalle alueelle, on kerätä yksilöt ja tappaa ne hukuttamalla kiehuvaan veteen. Pitämällä pihan ja ojien kasvillisuuden lyhyenä ja hävittämällä lehdet, risut ja puutarhajätteet asianmukaisesti, vähennät etanoiden talvehtimis- ja munintapaikkoja.

”Kansallisen haitallisten vieraslajien luettelon päivityksen myötä maassanne on kaksi haitalliseksi säädettyä vieraslajietanaa: espanjansiruetana ja mustapääetana. Asetuksen päivittäminen toi myös muutoksen, jonka mukaan 15.8.2023 eteenpäin maanomistaja on velvollinen hävittämään näiden vieraslajietanoiden esiintymät.” Vieraslajit.fi

Lue lisää tunnistamisesta ja torjunnasta: https://vieraslajit.fi/ajankohtaista/i-7104