Pirkanmaan Ely-keskus ja Ruokavirasto

Koko Sastamala keskustaa myöten luetaan maaseuduksi, jossa mikro- ja pk-yritykset ovat oikeutettuja yritystukiin (lukuun ottamatta liikennöinti, koneurakointi, vähittäiskauppa ja energiaturpeen nosto). Leader Joutsenten reitin Petri Rinne ja Eeva Raukko palvelevat sastamalalaisia yrityksiä yritystukiasioissa elinkeinopalveluiden ohessa kaupungintalon 4. kerroksessa. Lisätietoja myös yritysasiantuntija Mikko Rauva p. 050 5144303, mikko.rauva@sastamala.fi

Yritystukia ovat:

✔ Investointituki
✔ Käynnistämistuki
✔ Maatalouden kokeilutuki
✔ Kehittämistuki


Business Finland

Business Finland tarjoaa kasvukykyisille yrityksille rahoitusta ja neuvontaa sekä tietoa ja kontakteja kohdemarkkinoilta.


Energiatuki – investointi- ja selvityshankkeille, jotka edistävät uusiutuvan energian tuotantoa ja käyttöä, energiansäästöä tai muutoin energiajärjestelmän muuttuvista vähähiiliseksi.
Innovaatioseteli – pk-yrityksille, joilla on uusi kansainvälistä kasvupotentiaalia omaava tuote- tai palveluidea. Setelin arvo on 5000 euroa ja se on tarkoitettu innovaatiotoimintaan liittyvien asiantuntijapalveluiden hankintaan.
Into-innovaatiorahoitus – innovaatio-osaamisen vahvistamiseen esim. asiantuntijapalvelut ja IPR-oikeuksienhankinta
Tutkimus, kehitys ja pilotointi – uusien tuotteiden ja palveluiden, tuotantomenetelmien ja liiketoimintamallien kehittämiseen saatavissa tuotekehityslainaa sekä avustusta yritysten tutkimusprojekteihin, joissa syntyy uutta tietoa ja osaamista
Tempo-rahoitus – yritysten kansainvälistymisvalmiuksien parantamiseen, koemarkkinointiin ja markkinakartoituksiin.
Explorer-rahoitus – yrityksen kansainvälistymiseen kuten uusien markkinoiden etsintään ulkomailta
Messuavustus-rahoitus – vähintään neljän pk-yrityksen ryhmälle, joka osallistuu toimialallaan merkittävälle messulle ulkomailla