Sastamalan kaupungin yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on edistää lasten ja nuorten työelämävalmiuksia sekä lisätä kiinnostusta yrittäjyyteen.
Koulujen yrittäjyyskasvatuksesta vastaa kaupungin sivistyspalvelut. Sivistyspalvelujen tukena ovat kaupungin elinkeino- ja työllisyyspalvelut, yritykset, yrittäjäyhdistykset, SASKY ja 4H-yhdistykset. Yrittäjyyskasvatuksen tukena toimii näistä yhteistyötahoista koottu Yrittäjyyskasvatusfoorumi.

Esimerkkejä yrittäjyyskasvatuksesta käytännössä:
• Koulujen ja yritysten yrityskummitoiminta
• Kesätyötori
• Nuorten kesätyöllistämistuki
• 4H-yrittäjyystuki
• Yrittäjyysareena Yrittäjän päivänä 5.9.
• Yrityskylä-toiminta
• Kaupunkileikkipäivät