Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.11.2021 § 102 kaupungin strategian ”Omannäköisen elämän Sastamala”.

Strategian pohjalta laadittiin elinvoimaohjelma, jonka valtuusto hyväksyi huhtikuussa 2022.
Strategiasta johdettava elinvoimaohjelma sisältää toimenpiteet, joilla strategiaa toteutetaan vuosina 2022-2025. Elinvoimaohjelmassa tähdätään veto- ja pitovoiman vahvistamiseen elinkeino- ja työllisyyspoliittisin keinoin.

Elinvoimaohjelma 2022-2025