Sastamalan kuntakortti

Kuntakortissa on esitetty kunnan kehitystä kuvaavat keskeisimmät tilastotiedot yhdellä silmäyksellä samassa dokumentissa valmiiksi visualisoituna. Kunnan elinvoimaa koskevat tilastotiedot ovat helposti luettavassa muodossa suoraan tulostusvalmiina pdf-tiedostona.

  • Kuntakortti tarjoaa tietoa keskeisistä ja aluekehityksen kannalta kerrannaisvaikutuksiltaan merkittävästä muuttujasta sekä yhteenvetosivun.
  • Tietosisältö koostuu tilastokeskuksen ja THL:n Sotkanet-palvelun maksuttomista ja maksullisista indikaattoreista. Robotti hakee kuntaa koskevat tiedot tilastokeskuksen ja THL:n Sotkanet-palvelun rajapinnoilta ja tarkistaa kunnan tunnusluvut päivittäin. Näin kuntakortissa on aina uusimmat tiedot mukana (kuukausitaso, kvartaalitaso, vuositaso) lähtöaineistojen mahdollistamissa puitteissa.
  • Tietosisällöt päivittyvät automaattisesti tietojen päivittyessä tiedon tuottajien tietokantoihin.
Sastamalan kuntakortti
Sastamalan kuntakortti verrokkikunnilla

Kuntakortti on MDI Public Oy:n ja Robonomist Oy:n kunnille tiedolla johtamisen tueksi tarjoama palvelu.