Eettinen kanava edistää kaupungin toiminnan avoimuutta ja luotettavuutta. Toiminto myös auttaa kehittämään kaupungin prosesseja ja estää mahdollisia vahinkoja. Kanavan käyttöönotto perustuu Euroopan Unionin Whistleblow-direktiiviin.

Epäeettinen toiminta ja väärinkäytökset voivat olla eriasteista: huolimattomuudesta tai osaamattomuudesta johtuvaa, tahallista tai jopa rikokseksi katsottavia tekoja tai laiminlyöntejä.
Väärinkäytösepäily voi kohdistua yksittäiseen viranhaltijaan, työntekijään tai luottamushenkilöön tai esimerkiksi kaupungin palveluiden tuottamiseen, hankintoihin, sopimuksiin tai päätöksentekoon.

Kerro kaupungin toimintaa koskevasta väärinkäytösepäilystä


Ilmoitus tehdään nimettömänä tai ilmoittajan halutessa yhteystiedoin varustettuna.

Mitä yksityiskohtaisempi ilmoitus on, sitä paremmin väärinkäytösepäilyä voidaan tutkia. Kaupunki selvittää ilmoitusten perusteella mahdolliset väärinkäytökset, mikäli ilmoitukset osoittautuvat aiheellisiksi.

Ilmoitusjärjestelmää ei saa käyttää epäasiallisiin tarkoituksiin. Huomioitavaa on, että ilmoituksen jättäjä voi joutua perättömästä ilmoituksesta rikosoikeudelliseen vastuuseen.

Käsittelijät voivat hylätä ilmoituksen, jos on ilmeistä, että:
• poikkeama ei kuulu näiden ohjeiden mukaisesti ilmoitettaviin asioihin
• ilmoitusta ei ole tehty vilpittömässä mielessä tai se on tehty vain vahingoittamistarkoituksessa
• saatavilla ei ole riittävästi tietoa, jotta lisätutkimus olisi mahdollinen
• ilmoituksessa esitetty asia on jo ratkaistu
• mahdollisia tunkeilevia, luonteeltaan henkilökohtaisia tietoja, jotka koskevat muun muassa terveyttä tai poliittisia, seksuaalisia tai uskonnollisia käsityksiä, ei tutkita.

Siirry tekemään ilmoitus: ilmoita väärinkäytöksestä eettisessä kanavassa

Huomioithan, että asiakaspalautteet eivät kuulu eettiseen kanavaan, vaan ne annetaan normaalisti palautelomakkeella: Jätä palautetta Sastamalan kaupungille

Ilmoittajalle toimitetaan vastaanottokuittaus. Kaikki ilmoitukset kirjataan.
Ilmoittajalle annetaan palaute toimista, joita ilmoituksen perusteella on toteutettu tai aiotaan toteuttaa sekä kyseisten jatkotoimien valinnan perusteet. Palaute on annettava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottoilmoituksesta.