Takaisin ajankohtaisiin
12.1.2024 | Perusopetus

Sastamalan kaupunki haluaa luoda toimivan ja pysyvän rakenteen kaupungin ja vanhempien väliseen yhteistyöhön. Toimintaa on tarkoitus suunnitella ja saada alulle Suomen Vanhempainliiton kanssa yhteistyössä järjestettävässä tilaisuudessa Marttilan koululla torstaina 1.2.2024. Mukaan on kutsuttu edustaja jokaisesta Sastamalan alueen perusopetuksen koulun vanhempainyhdistyksestä. Lisäksi kutsuttuna ovat vanhempien edustajat Vammalan lukiosta ja varhaiskasvatuksesta.

Vastaavaa toimintaa oltiin perustamassa jo keväällä 2020, mutta tuolloin korona pysäytti suunnitelmat jo alkumetreillä. Nyt tarve yhteistyökuvioiden luomiseen on noussut esiin monesta suunnasta.

Sastamalassa on hyvät edellytykset koko kaupungin yhteisen vanhempien toiminnan aloittamiselle, koska jokaisessa perusopetuksen koulussa on jo oma yhdistys, joka on Vanhempainliiton jäsen.

Tilaisuudessa edetään Erätauko-keskusteludialogia käyttäen (https://www.eratauko.fi/). Keskustelun tarkoituksena on syventää ymmärrystä kodin ja koulun, oppilaitosten sekä varhaiskasvatuksen yhteistyön nykytilasta kunnassa sekä puhua yhteistyön odotuksista ja tarpeista. Tavoitteena on lisätä molemmin suuntaista yhteistyötä ja osallisuutta vanhempien ja viranhaltijoiden välillä. Tarve tukea lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia on noussut esiin myös tämän vuoden kouluterveyskyselyn tuloksissa Sastamalassa. Kyselyssä nousi esiin myös erityinen huoli nuorten päihteidenkäytöstä ja mielen hyvinvoinnista.

Sastamalassa yksi koulutuksen kehittämistavoitteista on osallisuuden lisääminen, joten on luonnollisesti tärkeää ulottaa kehittämisajatus koululaisten ja opiskelijoiden lisäksi myös vanhempiin. Myös viimeaikaisissa koulutyötä ja opiskeluhuoltotoimintaa ohjaavissa lakimuutoksissa ja suunnitelmissa painottuu tavoite vanhempien näkemysten hyödyntämisestä. Keskeisinä näkökulmina tässä ovat myös ajatukset kokemusasiantuntijuuden ja vuorovaikutteisen keskustelun vahvistamisesta.

Kaupungin osalta perusopetusta tilaisuudessa edustaa Mirka Järvinen ja varhaiskasvatusta Jarmo Korhonen. Vanhempainliitosta tilaisuutta luotsaa Valtteri Tervala.

Lisätietoja: Mirka Järvinen, sähköposti: mirka.jarvinen@sastamala.fi tai puh. 040 519 4025