Takaisin ajankohtaisiin
27.4.2023 | Päätöksenteko

– samalle tontille tulee Taitotalo sekä esityksen mukaan myös liikuntahalli uimahallin yhteyteen 

Sastamalan kaupunginhallitus päättää 2.5. kokouksessaan, että esittääkö se kaupunginvaltuustolle 15.5. Sylvään tonttia uimahallin sijoituspaikaksi. Samalle tontille tulee Taitotalo ja esityksen mukaan mukaan myös liikuntahalli.

Esitystä perustellaan sillä, että Sylvään koulun tontti on laaja ja sijainniltaan keskeinen, mikä palvelee hyvin eri käyttäjäryhmiä. Keskeinen sijainti lisää myös käyttöastetta. Pysäköinnin osalta pystytään hyödyntämään iltakäytössä Sylvään koulun parkkipaikkoja uimahallin omien pysäköintipaikkojen lisäksi. Myös koululaisuintien toteutus olisi kätevää toteuttaa, jos uimahalli sijaitsee Sylvään tontilla. Sylvään tontin etuna on myös, että erillisiä kunnallisteknisiä investointeja ei vaadita.

Uimahallin sijainnin osalta on tutkittu Sylvään tontin lisäksi myös Iisan peltoa ja Pilven tonttia. Iisan pelto vaatisi merkittäviä yhdyskuntateknisiä investointeja eikä sijainti ole keskeinen esimerkiksi koululaisuinteja ajatellen. Pilven tontilla haasteena nousee esiin tontin ahdas koko, mikä aiheuttaisi rajoituksia uimahallin toiminnallisuuksiin. Lisäksi Pilven tontille ei saataisi mahtumaan pysäköintiä, joka on keskeinen tekijä uimahallin suunnittelussa. Jokaisella edellä mainitulla tontilla on kaavallinen valmius ja riittävästi rakennusoikeutta uimahallin toteuttamiseen.

Vaikka Taitotalo-uimahalli-liikuntahallin sijoittuminen samalle tontille vaatii huolellista suunnittelua ja koordinaatiota, on kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg tyytyväinen tehtyyn valmistelutyöhön:
– Toiminnot tukevat toisiaan ja tuovat synergiaetua. Uskon, että palvelujen käyttäjät arvostavat tätä ratkaisua.

Malmbergin mukaan suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota eri käyttäjäryhmien turvalliseen liikkumiseen ja liikenteen sujuvuuteen alueella. Jo tontinkäyttösuunnittelmassa on otettu huomioon, että eri käyttäjäryhmien liikenne ei ole risteävää ja koulun arki sekä uimahalli/liikuntahalli voidaan rajata omiksi vyöhykkeiksi.

Kaupunginvaltuusto päättää uimahallin sijoituspaikasta 15.5. kokouksessaan. Myös muista reunaehdoista, kuten toiminnallisuuksista ja toteutusmuodosta päätetään valtuustotasolla vielä ennen varsinaisen hankesuunnittelua ja rakentamisen käynnistämistä. Tavoitteena on, että nämä osapäätökset tehdään vaiheittain vuoden 2023 aikana.

Lisätietoja:

Kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg, jarkko.malmberg@sastamala.fi, puh. 040 641 6735
Tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi, kimmo.toukoniemi@sastamala.fi, puh. 040 684 2716

Tutustu Sylvään tontin alustavaan tontinkäyttösuunnitelmaan