Osallistuvan budjetoinnin ideointi avautuu ajalle 31.1.-19.2.2023

Osallistuva budjetointi käynnistyy ideointivaiheella. Vuonna 2023 osallistuvalla budjetoinnilla jaetaan 50 000 euroa kaupunkiympäristön kehittämiseen suunnattuihin hyvinvointia tukeviin pienhankkeisiin.

Ideoinnin perusteella toteutettavien hankkeiden tulee kohdistua Sastamalan kaupunkiympäristöön ja vahvistaa sastamalalaisten hyvinvointia tukemalla esimerkiksi suotuisia vapaa-ajanviettotapoja ja elintapoja. Ideat ja toteutettavat hankkeet voivat kohdistua esimerkiksi kaupunkiympäristön viihtyisyyden, ekologisuuden ja toiminnallisuuden lisäämiseen sekä kaupunkiympäristön esteettisyyden vahvistaminen.

Kaupunkiympäristöllä tarkoitetaan koko Sastamalan aluetta taajamineen ja kylineen. Suunnitellessasi omaa ideaa voit pohtia, mitä omalta alueeltasi tai kaupunginosastasi puuttuu. Kaupunkiympäristön kehittämiseen kohdistuvia hankkeita voivat olla esimerkiksi koirapuiston rakentaminen, viljelypalstat tai kukkaniitty. Huomioithan, että nämä ovat vain esimerkkejä siitä, millaisilla tavoilla kaupunkiympäristöä voi kehittää. Oma ideasi voi olla mitä tahansa muuta!

Huomioithan, että jättämääsi ideaa voidaan tarvittaessa työstää ja jatkokehittää. Toivoimme kuitenkin mahdollisimman pitkälle työstettyjä ideoita, mutta se ei ole edellytys idean jättämiselle.

Käytä ideoinnissasi vapaasti mielikuvitustasi ja kerro ajatuksesi siitä, miten kehittäisit Sastamalan kaupunkiympäristö 50 000 eurolla!

Osallistuva budjetointi

 • Kerro lyhyesti ja selkeästi ideastasi, joka kehittää kaupunkiympäristöä ja tukee kuntalaisten hyvinvointia.
 • Ideointivaiheessa kohderyhmää ei tarvitse määritellä kovin tarkasti. Ideoinnissa tulee kuitenkin huomioida, että toiminnan tulee olla kohderyhmälle avointa toimintaa.
 • Kerro tarkemmin, miten idea voidaan toteuttaa ja miten itse voit osallistua idean/hankkeen toteuttamiseen. Huomioithan ideoinnissa sen, että idea tulee toteuttaa vuoden 2023 aikana.
 • Ideointivaiheessa sinulla on käytössäsi 50 000 euroa. Minimimäärää hankkeen budjetille ei ole. Määrittele ideallesi mahdollisimman tarkka budjetti jo ideointivaiheessa.
 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Idean voi jättää myös paperisena Sastamalan kaikkien kirjaston toimipisteisiin sekä kaupungintalon alakerran aulaan osoitteeseen Tampereentie 5, Sastamala. Ideoita voi jättää toimipisteiden aukioloaikoina.

Alta löydät lisätietoa osallistuvan budjetoinnin käytännöistä Sastamalassa

 Ideointivaihe

Tammi-helmikuun aikana sastamalalaiset saavat jättää ideoita osallistuvan budjetoinnin käytöstä kaupunkiympäristön kehittämiseksi. Kuka tahansa voi jättää ideansa siitä, kuinka määräraha tulisi käyttää.

Sähköinen ideointilomake avautuu kotisivuille 31.1.2023.

Saapuneiden ideoiden työstäminen ja läpikäynti

Ideointivaiheen jälkeen kaupungin työntekijöistä koostuva työryhmä kokoontuu läpikäymään saapuneet ideat maaliskuun aikana. Ideoiden läpikäynnin aikana arvioidaan saapuneiden ideoiden jatkokehittämistarvetta ja kehittämisentapoja ennen äänestykseen etenevien ideoiden valitsemista. Ideoista muodostetaan tässä vaiheessa hankkeita, jotka voivat edetä äänestysvaiheeseen. Ennen äänestystä tullaan kuulemaan myös nuorten näkökulmaa toteutettavista hankkeista.

Ideoiden työstämisestä tiedotetaan osallistuvan budjetoinnin edetessä.

Äänestys

Kun ideat ovat muuttuneet hankkeiksi, kuntalaiset pääsevät huhti-toukokuun aikana äänestämään toteuttavista hankkeista kaupungin kotisivuilla.

Hankkeiden toteuttaminen

Hankkeet toteutetaan vuoden 2023 aikana ja toteuttamisen aikatauluista tiedotetaan osallistuvan budjetoinnin edetessä.

Ideoiden toteutus määrärahalla

 • Ideoiden toteuttamiseen on käytössä 50 000 euroa ja määräraha kohdennetaan koko kaupunkia koskevien ideoiden toteuttamiseen
 • Sastamalan kaupunki maksaa idean toteuttamiseen käytettävän rahan sen toteuttajalle. Rahoitusta ei makseta yksityiselle henkilölle.
 • Toteutettavan idean tulee olla kaupungin strategian ja arvojen mukainen. Sastamalan kaupunki edistää päihteetöntä kaupunkiympäristöä ja ideoiden tulee olla päihteettömiä.
 • Myönnetty määräraha tulee käyttää vuoden 2023 aikana ja määräraha maksetaan kertaluontoisesti.
 • Määräraha on suunnattu voittoa tavoittelemattomaan ja yleishyödylliseen toimintaan.
 • Rahoitusta ei myönnetä olemassa olevan toiminnan/yritystoiminnan ylläpitämiseen.
 • Määrärahalla ei voida rahoittaa hankkeita/ideoita/toimintaa, joita kaupunki jo rahoittaa (avustukset). Määrärahalla ei voida käyttää hankkeiden omarahoitusosuuksina tai osana hankerahoitusta.
 • Rahoitusta ei voida hakea lakisääteisen toiminnan toteuttamiseen, eikä kunnan toimiala voi hakea rahoitusta.
 • Osallistuvan budjetoinnin määrärahalla ei rahoiteta kaupungin työntekijöiden palkkaamista ja idea on ylläpidettävissä jatkossakin ilman merkittäviä kustannuksia.
 • Hankkeiden tulee kohdistua kaupungin hallinnoimille alueille tai kiinteistöihin.
 • Määrärahan saajan tulee raportoida määrärahan käytöstä Sastamalan kaupungille

Teemanmukaisuus

 • Vuonna 2023 Sastamalassa osallistuvan budjetoinnin teemana on kaupunkiympäristön kehittäminen ja siihen suunnatut hyvinvointia edistävät pienhankkeet.
 • Ideat/hankkeet voivat kohdistua kaikenikäisiin sastamalalaisiin
 • Kaikki kuntalaiset voivat jättää idean määrärahan käyttämisestä ja osallistua toteutettavan hankkeen äänestykseen.
 • Ideoissa tulee huomioida niiden vaikutukset kuntalaisten hyvinvointiin

Avoimuus ja maksuttomuus

 • Toiminnan tulee olla avointa kaikille etnisestä taustasta, kansallisuudesta, varallisuudesta, uskonnosta, poliittisesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta tai fyysisistä ominaisuuksista riippumatta.
 • Hankkeen tulee olla toteuttamiskelpoinen ja määrärahan myöntämisessä suositaan sitä, että ehdottaja voi itse osallistua idean/hankkeen toteuttamiseen. Yksityinen henkilö ei voi olla hankkeen toteuttaja.
 • Osallistuvan budjetoinnin avulla toteutetaan maksutonta, ei-kaupallista toimintaa.
 • Hankkeet ovat julkisia ja kustannukset ovat julkisia ja Sastamalan kaupunki voi hyödyntää hankkeita markkinoinnissa.

Lisätietoja antaa:
Hyvinvointikoordinaattori Jenni Sorsa
jenni.sorsa@sastamala.fi
puh. 040 1848378

Rakennuttajainsinööri Elias Tepsa

elias.tepsa@sastamala.fi

puh. 040 6705813

Kaupunginpuutarhuri Suvi Isosävi

suvi.isosavi@sastamala.fi

puh. 040 6686 227

Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa kuntalaiset voivat osallistua kunnan talouden suunnitteluun eli yhteisten verovarojen käyttöön. Toimintatavassa kuntalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa ideoimalla ja äänestämällä, miten osa kaupungin budjetista käytetään. Osallistuvan budjetoinnin keinoin pyritään edistämään ja vahvistamaan kuntalaisten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä yhteistyössä Sastamalan asukkaiden, yritysten, yhdistysten ja muiden julkisten toimijoiden kanssa. Osallistuvalla budjetoinnilla vahvistetaan kuntalaisten, yhdistysten ja muiden toimijoiden vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia päätöksentekoon.