Osallistuvan budjetoinnin äänestys on päättynyt ja toteutettavat hankkeet valittu!

Kiitos kaikille ideoijille ja äänestäneille!

Vuonna 2023 osallistuvan budjetoinnin määrärahalla toteutetaan koirapuisto Kallialaan ja Uotsolan kentälle valot. Hankkeet toteutetaan vuoden loppuun mennessä.

Alta löydät lisätietoa osallistuvan budjetoinnin käytännöistä Sastamalassa

 Ideointivaihe

Ideointivaihe järjestettiin ajalla 31.1.-19.2.2023. Ideoita jätettiin yhteensä 64 kappaletta.

Saapuneiden ideoiden työstäminen ja läpikäynti

Ideoiden vastaanottamisen jälkeen kaupungin työntekijöistä koostuva työryhmä työsti ideoista jatkoon meneviä hankkeita. Hankkeita valittiin äänestysvaiheeseen yhteensä 8 kappaletta.

Ennen äänestystä toteuttavista hankkeista kaupunkilaiset pääsevät vielä kertomaan oman ajatuksensa, mitä hankkeiden tulisi pitää sisällään. Hankkeiden työstämiseen tarkoitettu digityöpaja on avoinna ajalla 20.3.-2.4.2023.

Äänestys

Sen jälkeen, kun sastamalalaiset ovat kertoneet omat ajatuksensa siitä, mitä hankkeiden tulisi sisältää, työryhmä valmistelee hankkeet äänestystä varten. Ennen äänestystä kuullaan nuorisovaltuustolta nuorten näkökulmaa hankkeiden sisällöstä.

Sähköinen äänestys järjestetään ajalla 17.4.-5.5.2023.

Hankkeiden toteuttaminen

Hankkeet toteutetaan vuoden 2023 aikana ja toteuttamisen aikatauluista tiedotetaan osallistuvan budjetoinnin edetessä.

ÄÄNESTYKSEEN ETENEVÄT HANKKEET 2023

Koirapuisto (30 000 e)

Koirapuisto on kooltaan noin 2000 neliötä. Koirapuisto jaetaan pienten ja isojen koirien alueeseen. Koirapuiston alueelta löytyy katos, penkki ja roskikset.

Vierasvenelaituri Pororantaan (30 000 e)

Vierasvenelaituri sijoitetaan Pororantaan kyselyyn liitetyn kuvan mukaisesti. Laiturin suunnittelussa huomioidaan kyselystä esiin nousevat toiveet.

Uotsolan kentälle valot (20 000 e)

Uotsolan kentälle asennetaan sähkösuunnitelmien mukainen valaistus.

Hedelmäpuita pustoalueille ja luonnon monimuotoisuuden lisääminen vähänkäytetyillä puistoalueilla (15 000 e)

Istutetaan hedelmäpuita puistoalueelle ja vahvistetaan luonnon monimuotoisuutta vähänkäytetyillä nurmialueilla. Luonnon monimuotoisuutta voidaan vahvistaa esimerkiksi hyönteishotellien, lahopuutarhojen ja kukkaniittyjen avulla.

Luontopolun opasteet ja niityn perustaminen Kiikoisten Halmesmäkeen (3000 e)

Luontopolun tarkoituksena on lisätä lasten liikkumista ja leikkimistä luonnossa. Luontopolkua voivat hyödyntää myös kaikenikäiset ulkoilijat.

Taidetta alikulkuihin (5000 e)

Sastamalan kaupungin alueella sijaitseviin alikulkuihin maalataan taidetta virkistämään kaupunkimaisemaa.

Taidetta sähkökaappeihin (5000 e)

Sastamalan kaupungin alueella sijaitseviin sähkökaappeihin maalataan taidetta virkistämään kaupunkimaisemaa

Muraaliseinä (20 000 e)

Sastamalan kaupungin alueella sijaitsevan rakennuksen seinään maalataan taidetta (muraali) virkistämään kaupunkimaisemaa.

 

Ideoiden toteutus määrärahalla

 • Ideoiden toteuttamiseen on käytössä 50 000 euroa ja määräraha kohdennetaan koko kaupunkia koskevien ideoiden toteuttamiseen
 • Sastamalan kaupunki maksaa idean toteuttamiseen käytettävän rahan sen toteuttajalle. Rahoitusta ei makseta yksityiselle henkilölle.
 • Toteutettavan idean tulee olla kaupungin strategian ja arvojen mukainen. Sastamalan kaupunki edistää päihteetöntä kaupunkiympäristöä ja ideoiden tulee olla päihteettömiä.
 • Myönnetty määräraha tulee käyttää vuoden 2023 aikana ja määräraha maksetaan kertaluontoisesti.
 • Määräraha on suunnattu voittoa tavoittelemattomaan ja yleishyödylliseen toimintaan.
 • Rahoitusta ei myönnetä olemassa olevan toiminnan/yritystoiminnan ylläpitämiseen.
 • Määrärahalla ei voida rahoittaa hankkeita/ideoita/toimintaa, joita kaupunki jo rahoittaa (avustukset). Määrärahalla ei voida käyttää hankkeiden omarahoitusosuuksina tai osana hankerahoitusta.
 • Rahoitusta ei voida hakea lakisääteisen toiminnan toteuttamiseen, eikä kunnan toimiala voi hakea rahoitusta.
 • Osallistuvan budjetoinnin määrärahalla ei rahoiteta kaupungin työntekijöiden palkkaamista ja idea on ylläpidettävissä jatkossakin ilman merkittäviä kustannuksia.
 • Hankkeiden tulee kohdistua kaupungin hallinnoimille alueille tai kiinteistöihin.
 • Määrärahan saajan tulee raportoida määrärahan käytöstä Sastamalan kaupungille

Teemanmukaisuus

 • Vuonna 2023 Sastamalassa osallistuvan budjetoinnin teemana on kaupunkiympäristön kehittäminen ja siihen suunnatut hyvinvointia edistävät pienhankkeet.
 • Ideat/hankkeet voivat kohdistua kaikenikäisiin sastamalalaisiin
 • Kaikki kuntalaiset voivat jättää idean määrärahan käyttämisestä ja osallistua toteutettavan hankkeen äänestykseen.
 • Ideoissa tulee huomioida niiden vaikutukset kuntalaisten hyvinvointiin

Avoimuus ja maksuttomuus

 • Toiminnan tulee olla avointa kaikille etnisestä taustasta, kansallisuudesta, varallisuudesta, uskonnosta, poliittisesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta tai fyysisistä ominaisuuksista riippumatta.
 • Hankkeen tulee olla toteuttamiskelpoinen ja määrärahan myöntämisessä suositaan sitä, että ehdottaja voi itse osallistua idean/hankkeen toteuttamiseen. Yksityinen henkilö ei voi olla hankkeen toteuttaja.
 • Osallistuvan budjetoinnin avulla toteutetaan maksutonta, ei-kaupallista toimintaa.
 • Hankkeet ovat julkisia ja kustannukset ovat julkisia ja Sastamalan kaupunki voi hyödyntää hankkeita markkinoinnissa.

Lisätietoja antaa:
Hyvinvointikoordinaattori Jenni Sorsa
jenni.sorsa@sastamala.fi
puh. 040 1848378

Rakennuttajainsinööri Elias Tepsa

elias.tepsa@sastamala.fi

puh. 040 6705813

Kaupunginpuutarhuri Suvi Isosävi

suvi.isosavi@sastamala.fi

puh. 040 6686 227

Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa kuntalaiset voivat osallistua kunnan talouden suunnitteluun eli yhteisten verovarojen käyttöön. Toimintatavassa kuntalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa ideoimalla ja äänestämällä, miten osa kaupungin budjetista käytetään. Osallistuvan budjetoinnin keinoin pyritään edistämään ja vahvistamaan kuntalaisten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä yhteistyössä Sastamalan asukkaiden, yritysten, yhdistysten ja muiden julkisten toimijoiden kanssa. Osallistuvalla budjetoinnilla vahvistetaan kuntalaisten, yhdistysten ja muiden toimijoiden vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia päätöksentekoon.