Kerro ideasi osallistuvan budjetoinnin määrärahan käytöstä!

Ideoita osallistuvan budjetoinnin määrärahan käytöstä voit jättää sähköisesti ajall 2.5.-31.5.2022. Linkki sähköiselle ideointilomakkeelle.

Sastamalan kaupunki ottaa vuonna 2022 ensimmäistä kertaa käyttöön osallistuvan budjetoinnin. Vuonna 2022 osallistuvan budjetoinnin määräraha, 50 000 euroa, käytetään sastamalalaisten nuorten hyvinvoinnin edistämiseen. 

Rahoitettavien hankkeiden/ideoiden tulee kohdistua yläkouluikäisistä 29-vuotiaisiin nuoriin ja niiden toteuttamisessa pyritään huomioimaan laaja-alaisesti koko Sastamalan alue. Toteutettavien ideoiden/hankkeiden tulee vahvistaa nuorten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä elämänlaatua. Näin ollen hankkeet voivat kohdistua esimerkiksi nuorten suotuisaa vapaa-ajanviettoa ja elintapoja, päihteettömyyttä, mielenterveyttä sekä osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja vaikuttamismahdollisuuksia vahvistavaan toimintaan.

Kuka tahansa sastamalalainen henkilö, yhteisö tai yritys voi jättää idean siitä, miten osallistavan budjetoinnin määräraha tulisi käyttää sastamalalaisten nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Ideoita voi jättää vapaasti toukokuun aikana.  

LISÄTIETOJA OSALLISTUVAN BUDJETOINNIN KÄYTÄNNÖISTÄ JA KRITEEREISTÄ PÄIVITETÄÄN TOUKOKUUN AIKANA.

Tältä sivulta saat vinkkejä hyvän ehdotuksen/idean laatimiseen.

Oma idea kannattaa tehdä huolellisesti, sillä hyvin tehty idea kiinnostaa muitakin ja se voidaan viedä äänestysvaiheeseen!

Otsikoi ideasi hyvin niin, että lukija ymmärtää heti, mistä ideassa on kyse. Hyvä otsikko on napakka ja informatiivinen ja se kuvaa ideaasi.

Idean sisältö

Varmista, että ideastasi löytyy vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

 • Millaista toimintaa ehdotat? Kerro lyhyesti ja selkeästi ideastasi, joka edistää nuorten hyvinvointia. Ideat voivat liittyä esimerkiksi nuorten suotuisaan vapaa-ajanviettoon ja elintapoihin, päihteettömyyden ja mielenterveyden tukemiseen sekä yhteisöllisyyden ja vaikutusmahdollisuuksien vahvistamiseen. Ideaa ei ole määritelty tarkemmin, vaan idea voi olla niin aineellinen kuin aineetonkin idea.
 • Kenelle idea on suunnattu? Ideointi vaiheessa kohderyhmää ei tarvitse määritellä kovin tarkasti. Ideoinnissa tulee kuitenkin huomioida, että toiminnan tulee olla kohderyhmälle avointa toimintaa.
 • Miten idea on tarkoitus toteuttaa? Kerro tarkemmin, miten idea voidaan toteuttaa ja miten itse voit osallistua idean/hankkeen toteuttamiseen. Huomioithan ideoinnissa sen, että idea tulee toteuttaa vuoden 2022 aikana.
 • Kerro ideallesi budjetti. Ideointi vaiheessa sinulla on käytössäsi 50 000 euroa. Minimi määrää hankkeen budjetille ei ole. Määrittele ideallesi mahdollisimman tarkka budjetti jo ideointi vaiheessa.

Osallistuvan budjetoinnin eteneminen vuonna 2022

1.   Ideointi toukokuussa 

Kuntalaiset voivat jättää ideoita osallistuvan budjetoinnin määrärahan käytöstä toukokuun 2022 aikana. Ideaa voi ehdottaa kuka tahansa sastamalalainen henkilö, yhteisö tai yritys. Ehdotukset ja ideat voidaan jättää sähköisen kyselylomakkeen kautta. Osallistavan budjetoinnin periaatteet ja kriteerit julkaistaan toukokuun 2022 aikana. Linkki sähköiselle ideointilomakkeelle: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_rEcLH6TIYCxi8wrHSf_YtEVOjyOQo3MmNcjbtXXDvH9uoQ/viewform?usp=sf_link

2.   Hankkeiden arviointiryhmä kokoontuu valitsemaan äänestykseen menevät ehdotukset/ideat

Kesäkuun 2022 aikana Sastamalan kaupungin virkamiehistä koottu arviointityöryhmä kokoontuu valitsemaan ne ehdotukset, jotka jatkavat äänestysvaiheeseen.

Arviointiryhmään kuuluvat kasvatusjohtaja Pekka Kares, hyvinvointikoordinaattori Jenni Sorsa, nuoriso- ja liikuntapäällikkö Tiina Haronoja, elinkeinojohtaja Tanja Aarnikuru ja tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi.

3.   Nuorisovaltuusto ja oppilaskuntien edustajat äänestävät ideoista elokuussa

Osallistuva budjetointi

Sastamalan kaupunki ottaa osallistuvan budjetoinnin käyttöön ensimmäistä kertaa vuonna 2022. Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa kuntalaiset voivat osallistua kunnan talouden suunnitteluun eli yhteisten verovarojen käyttöön. Toimintatavassa kuntalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa ideoimalla ja äänestämällä, miten osa kaupungin budjetista käytetään. Osallistuvan budjetoinnin keinoin pyritään edistämään ja vahvistamaan kuntalaisten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä yhteistyössä Sastamalan asukkaiden, yritysten, yhdistysten ja muiden julkisten toimijoiden kanssa. Osallistuvalla budjetoinnilla vahvistetaan kuntalaisten, yhdistysten ja muiden toimijoiden vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia päätöksentekoon.

 1. Ideoiden toteutus määrärahalla
 • Ideoiden toteuttamiseen on vuonna 2022 käytössä 50 000 euroa
 • Sastamalan kaupunki maksaa idean toteuttamiseen käytettävän rahan sen toteuttajalle. Rahoitusta ei makseta yksityiselle henkilölle.
 • Toteutettavan idean tulee olla kaupungin strategian ja arvojen mukainen
 • Sastamalan kaupunki edistää päihteetöntä kaupunkiympäristöä ja ideoiden tulee olla päihteettömiä.
 • 50 000 euron määräraha kohdennetaan koko kaupunkia koskevien ideoiden toteuttamiseen
 • Myönnetty määräraha tulee käyttää vuoden 2022 aikana ja määräraha maksetaan kertaluontoisesti.
 • Määräraha on suunnattu voittoa tavoittelemattomaan, yleishyödylliseen tarkoitukseen.
 • Rahoitusta ei myönnetä olemassa olevan toiminnan/yritystoiminnan ylläpitämiseen.
 • Määrärahalla ei voida rahoittaa hankkeita/ideoita, joita kaupunki jo rahoittaa (avustukset). Määrärahalla ei voida käyttää hankkeiden omarahoitusosuuksina tai osana hankerahoitusta.
 • Rahoitusta ei voida hakea lakisääteisen toiminnan toteuttamiseen, eikä kunnan toimiala voi hakea rahoitusta.
 • Osallistuvan budjetoinnin määrärahalla ei rahoiteta kaupungin työntekijöiden palkkaamista.
 • Määrärahan saajan tulee raportoida määrärahan käytöstä Sastamalan kaupungille.

 

 1. Teemanmukaisuus
 • Vuonna 2022 Sastamalassa osallistuvan budjetoinnin teemana on nuorten hyvinvoinnin edistäminen.
 • Nuoret saavat äänestää toteutettavista ideoista oppilaskunnittain ja nuorisovaltuustosta. Nuorilta eniten
 • Ideat/hankkeet kohdistuvat 13–29-vuotiaisiin nuoriin
 • Ideoissa tulee huomioida niiden vaikutukset nuorten hyvinvoinnin edistämiseen.

 

 1. Avoimuus ja maksuttomuus
 • Toiminnan tulee olla avointa kaikille nuorille etnisestä taustasta, kansallisuudesta, varallisuudesta, uskonnosta, poliittisesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta tai fyysisistä ominaisuuksista riippumatta.
 • Osallistuvan budjetoinnin toiminnan tulee olla maksutonta, ei-kaupallista toimintaa.
 • Hankkeen tulee olla toteuttamiskelpoinen ja määrärahan myöntämisessä suositaan sitä, että ehdottaja voi itse osallistua idean/hankkeen toteuttamiseen. Yksityinen henkilö ei voi olla hankkeen toteuttaja.
 • Osallistuvan budjetoinnin avulla toteutetaan nuorille maksutonta, ei-kaupallista toimintaa.
 • Pitäisikö tässä olla vielä, että hankkeet ovat julkisia ja kustannukset ovat julkisia, ja Sastamalan kaupunki voi hyödyntää hankkeita markkinoinnissa.

 

***

Lisätietoja antaa

Jenni Sorsa

hyvinvointikoordinaattori

jenni.sorsa@sastamala.fi

puh. 040 1848378