Sastamalan kaupunki ottaa vuonna 2022 käyttöönsä ensimmäistä kertaa osallistuvan budjetoinnin. Vuonna 2022 osallistuvan budjetoinnin määräraha on 50 000 euroa ja se tulee kohdistaa sastamalalaisten nuorten hyvinvoinnin edistämiseen. 

Rahoitettavien hankkeiden/ideoiden tulee kohdistua yläkouluikäisistä 29-vuotiaisiin nuoriin ja niiden toteuttamisessa pyritään huomioimaan laaja-alaisesti koko Sastamalan alue. Toteutettavien ideoiden/hankkeiden tulee vahvistaa nuorten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä elämänlaatua. Näin ollen hankkeet voivat kohdistua esimerkiksi nuorten suotuisaa vapaa-ajanviettoa ja elintapoja, päihteettömyyttä, mielenterveyttä sekä osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja vaikuttamismahdollisuuksia vahvistavaan toimintaan.

Sivun alaosasta löydät lisätietoa osallistuvan budjetoinnin kriteereistä ja etenemisestä vuonna 2022.

Vuonna 2022 toteutettavat osallistuvan budjetoinnin hankkeet

Kiitos kaikille osallistuvan budjetoinnin ideointiin ja äänestykseen osallistuneille!

Toukokuun aikana kaikki sastamalalaiset saivat kertoa oman ideansa siitä, kuinka käyttäisivät 50 000 euroa nuorten hyvinvoinnin edistämiseen. Kaupungin virkamiehistä koostunut arviointiryhmä kävi kesäkuussa läpi tulleet ideat ja valitsi äänestykseen etenevät hankkeet. Elokuun aikana sastamalalaiset yläkoululaiset ja 2. asteen opiskelijat saivat äänensä kuuluviin ja he pääsivät äänestämään, mitkä hankkeet toteutetaan. Ääniä annettiin yhteensä 938. Nuorisovaltuusto teki äänestyksen jälkeen päätöksen toteutettavista hankkeista.

Vuonna 2022 toteutetaan seuraavat hankkeet:

 • Ulkokuntosali Kaalisaareen (30 000 e)
 • Penkkejä ja roskiksia nuorten vapaa-ajanviettopaikkoihin (10 000e)
 • Eläinavusteinen toiminta yläkoulujen pienryhmille (5000 e)
 • Mopoalueen selvitystyö (5000e)

Täältä pääset tutustumaan tarkemmin äänestysvaiheeseen edenneisiin hankkeisiin

Subsoccer on jaloilla pelattava pelipöytä, jossa pelaajat istuvat vastakkain maalipenkkien päällä ja yrittävät potkaista pallon vastapäätä istuvan vastustajan maaliin. Subsoccer on kooltaan 293×89 cm ja se sijoitetaan sisätiloihin.

Sisäjalkapallopelejä sijoitetaan kaksi kappaletta kuhunkin yläkouluun sekä yhdet kappaleet lukiolle ja Saskyn toimipisteelle.

Kustannusarvio 10 000 e

Syksyn 2022 aikana järjestetään eläinavusteista toimintaa yläkouluikäisille nuorille vapaa-ajalla ja koulupäivän aikana. Eläinavusteinen ryhmätoiminta vahvistaa vuorovaikutustaitoja, tukee oppimista, vahvistaa itsetuntoa ja opettaa keinoja kohdata haastavia tilanteita. Eläinten kanssa toimiminen tuottaa myös iloa ja hyvää oloa.

Toimintaa toteutetaan pienryhmätoimintana koirien kanssa. Eläinavusteisessa ryhmätoiminnassa harjoitellaan uusia ja vahvistetaan olemassa olevia taitoja yhdessä muiden kanssa. Ryhmien toiminta muotoutuu tarkemmin ryhmään osallistuvien kiinnostuksen, kokemuksen ja tarpeiden mukaisesti. Toiminta voi sisältää myös opetusta koiran hoitoon ja koulutukseen liittyen.

Kustannusarvio 10 000 e

Sijoitetaan penkkejä ja roskiksia paikkoihin eri puolilla kaupunkia, joissa nuoret viettävät vapaa-aikaansa. Penkkien ja roskien sijoittelulla nuorten suosimiin paikkoihin tuetaan nuorten kohtaamisia ja toteutetaan kestävän kehityksen periaatteita

Kustannusarvio 10 000 e

Asfalttipohjainen koripallokenttä sijoitetaan Hopun ulkoilualueella Kioski-rakennuksen taakse. Koripallokenttään kuuluvat kaksi koria sekä asfaltoitu täysikokoinen kenttä (28x15m).

Kustannusarvio 30 000 e

Kaalisaaren aluetta kehitetään rakentamalla ulkokuntosali painopakka-laitteilla. Rakentamisen kustannukset sisältävät laitekustannukset (2500-5000e/laite) sekä pohjatyöt.

Ulkokuntosali 30 000 e

Kaalisaaren skeittiparkkia kehitetään sijoittamalla nykyisen skeittiparkin viereen pienempi skeittiramppi. Uuden skeittirampin sijoittaminen Kaalisaareen edellyttää uuden alueen asfaltointia. Skeittiramppi rakennetaan betonista ja se sijoitetaan asfaltoidulle alueelle.  Skeittirampin suunnitteluun osallistetaan mahdollisuuksien mukaan sastamalalaisia nuoria.

Kustannusarvio 50 000 e

Asfaltoidun mopoalueen rakentaminen Sastamalan alueelle 10 kilometrien säteellä Sastamalan keskustasta.

Huomioitavaa:

Sastamalan kaupungilla ei ole äänestysvaiheessa mahdollista varmuudella osoittaa paikkaa mopoalueelle, eikä varmistaa mopoalueen toteutumista asfaltoidulle alustalle. Mopoalueen sijainti ratkeaa, mikäli mopoalue äänestetään toteutettavaksi ideaksi.

Mikäli mopoalue menestyy äänestyksestä, mutta sille ei löydy paikkaa, hanke siirretään jatkokäsittelyyn ja seuraavaksi eniten ääniä saanut osallistuvan budjetoinnin ehdotus toteutetaan.

Kustannusarvio 50 000 e

Alta löydät lisätietoa osallistuvan budjetoinnin käytännöistä Sastamalassa

1.   Ideointi toukokuussa 

Sastamalalaiset saivat jättää ideoita sähköisellä lomakkeella toukokuun aikana. Ideoita saapui yhteensä 24 kappaletta. Kuka tahansa kuntalainen sai esittää idean, kuinka käyttäisi 50 000 euroa sastamalalaisten nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.

2.   Hankkeiden arviointiryhmä kokoontuu valitsemaan äänestykseen menevät ehdotukset/ideat

Kesäkuun 2022 aikana Sastamalan kaupungin virkamiehistä koottu arviointityöryhmä kokoontui valitsemaan saapuneista ideoista äänestykseen etenevät hankkeet.

Arviointiryhmään kuuluvat kasvatusjohtaja Pekka Kares, hyvinvointikoordinaattori Jenni Sorsa, nuoriso- ja liikuntapäällikkö Tiina Haronoja, elinkeinojohtaja Tanja Aarnikuru ja tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi.

3.   Nuorisovaltuusto ja oppilaskuntien edustajat äänestävät ideoista elokuussa

Sastamalassa 13-29-vuotiaat nuoret äänestävät kouluissa ja oppilaitoksissa elokuussa 2022, mitkä ideat toteutetaan vuoden 2022 aikana.

 1. Ideoiden toteutus määrärahalla
 • Ideoiden toteuttamiseen on vuonna 2022 käytössä 50 000 euroa
 • Sastamalan kaupunki maksaa idean toteuttamiseen käytettävän rahan sen toteuttajalle. Rahoitusta ei makseta yksityiselle henkilölle.
 • Toteutettavan idean tulee olla kaupungin strategian ja arvojen mukainen
 • Sastamalan kaupunki edistää päihteetöntä kaupunkiympäristöä ja ideoiden tulee olla päihteettömiä.
 • 50 000 euron määräraha kohdennetaan koko kaupunkia koskevien ideoiden toteuttamiseen
 • Myönnetty määräraha tulee käyttää vuoden 2022 aikana ja määräraha maksetaan kertaluontoisesti.
 • Määräraha on suunnattu voittoa tavoittelemattomaan, yleishyödylliseen tarkoitukseen.
 • Rahoitusta ei myönnetä olemassa olevan toiminnan/yritystoiminnan ylläpitämiseen.
 • Määrärahalla ei voida rahoittaa hankkeita/ideoita, joita kaupunki jo rahoittaa (avustukset). Määrärahalla ei voida käyttää hankkeiden omarahoitusosuuksina tai osana hankerahoitusta.
 • Rahoitusta ei voida hakea lakisääteisen toiminnan toteuttamiseen, eikä kunnan toimiala voi hakea rahoitusta.
 • Osallistuvan budjetoinnin määrärahalla ei rahoiteta kaupungin työntekijöiden palkkaamista.
 • Määrärahan saajan tulee raportoida määrärahan käytöstä Sastamalan kaupungille.

 

 1. Teemanmukaisuus
 • Vuonna 2022 Sastamalassa osallistuvan budjetoinnin teemana on nuorten hyvinvoinnin edistäminen.
 • Nuoret saavat äänestää toteutettavista ideoista oppilaskunnittain ja nuorisovaltuustosta. Nuorilta eniten
 • Ideat/hankkeet kohdistuvat 13–29-vuotiaisiin nuoriin
 • Ideoissa tulee huomioida niiden vaikutukset nuorten hyvinvoinnin edistämiseen.

 

 1. Avoimuus ja maksuttomuus
 • Toiminnan tulee olla avointa kaikille nuorille etnisestä taustasta, kansallisuudesta, varallisuudesta, uskonnosta, poliittisesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta tai fyysisistä ominaisuuksista riippumatta.
 • Osallistuvan budjetoinnin toiminnan tulee olla maksutonta, ei-kaupallista toimintaa.
 • Hankkeen tulee olla toteuttamiskelpoinen ja määrärahan myöntämisessä suositaan sitä, että ehdottaja voi itse osallistua idean/hankkeen toteuttamiseen. Yksityinen henkilö ei voi olla hankkeen toteuttaja.
 • Osallistuvan budjetoinnin avulla toteutetaan nuorille maksutonta, ei-kaupallista toimintaa.
 • Pitäisikö tässä olla vielä, että hankkeet ovat julkisia ja kustannukset ovat julkisia, ja Sastamalan kaupunki voi hyödyntää hankkeita markkinoinnissa.

 

Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa kuntalaiset voivat osallistua kunnan talouden suunnitteluun eli yhteisten verovarojen käyttöön. Toimintatavassa kuntalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa ideoimalla ja äänestämällä, miten osa kaupungin budjetista käytetään. Osallistuvan budjetoinnin keinoin pyritään edistämään ja vahvistamaan kuntalaisten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä yhteistyössä Sastamalan asukkaiden, yritysten, yhdistysten ja muiden julkisten toimijoiden kanssa. Osallistuvalla budjetoinnilla vahvistetaan kuntalaisten, yhdistysten ja muiden toimijoiden vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia päätöksentekoon.

***

Lisätietoja antaa

Jenni Sorsa

hyvinvointikoordinaattori

jenni.sorsa@sastamala.fi

puh. 040 1848378