Ympäristöterveydenhuollon jaostoon kuuluu kolme (3) jäsentä. Ympäristöterveydenhuollon jaosto on ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvien kuntien ympäristö- ja terveydensuojeluviranomainen. Jaosto vastaa eläinlääkärihuollon, ympäristönsuojelu-, terveydensuojelu-, elintarvikevalvonta- ja leirintäalueviranomaisen tehtävistä sekä kunnalle kuuluvista kemikaalilain, tupakkalain sekä lääkelain mukaisista nikotiinivalmisteita koskevista valvontatehtävistä, maa-aineslain lupa- ja valvontaviranomaisen tehtävistä. Jaosto kokoontuu tarvittaessa, pääsääntöisesti kuukauden kolmantena tiistaina.

Ympäristöjaoston puheenjohtaja Tarmo Seppä.
Esittelijä ympäristöterveydenhuollon johtaja Hanna Anttila, puh. 040 159 7574

JäsenVarajäsen
Seppä Tarmo, pj (Sastamala)Rummukainen Johanna
Kinnari Samuli vpj (Sastamala)Laiho Maritta
Madekivi Sirkka, (Punkalaidun)Karunen Timo
Oksanen Silja (Kihniö)Jytilä Jaakko
Mattila Hanna (Ikaalinen)Vuorenmaa Juho
Sammi Kari (Parkano)Turunen Kauko