Takaisin ajankohtaisiin
26.3.2024 | Kuulutukset

Ympäristötarkastaja on 26.3.2024 päättänyt Ala-Järvenpää Jarmon ja Aulin eläinsuojalle myönnetyn ympäristöluvan raukeamisesta.

Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 2.5.2024. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Ympäristötarkastajan viranhaltijapäätös 26.3.2024 § 14 ja tämä sitä koskeva kuulutus ovat nähtävillä 26.3.-2.5.2024 Sastamalan kaupungin verkkosivuilla ja osoitteessa sastamala.fi/ymparistonsuojelu.

Päätöstä koskeva kuulutus on julkaistu Sastamalan kaupungin verkkosivuilla 26.3.2024.

Lisätiedot: ympäristötarkastaja Anna Jouttunpää, p. 040 592 3103

Sastamalassa 26.3.2024

Sastamalan kaupunki / Ympäristöterveydenhuollon jaosto