Takaisin ajankohtaisiin
24.4.2024 | Kuulutukset

Ympäristötarkastaja on 23.4.2024 hyväksynyt Hovikallio Oy:n tekemän ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ilmoituksen häiritsevästä tilapäisestä melusta ja tärinästä. Ilmoitus koskee Hovikallio Oy:n järjestämää ulkoilmakonserttia osoitteessa Uittomiehenkatu 26, 38200 Sastamala. Melua aiheutuu perjantaina 26.7.2024 klo 18-24 ja lauantaina 27.7.2024 klo 14-24 välisenä aikana.  

Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 30.5.2024. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Ympäristötarkastajan viranhaltijapäätös 23.4.2024 § 23 ja tämä sitä koskeva kuulutus ovat nähtävillä 24.4.2024-30.5.2024 Sastamalan kaupungin verkkosivuilla. Päätös ja kuulutus on julkaistu 24.4.2024. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisemisesta.

Lisätiedot: ympäristötarkastaja Anna Jouttunpää, p. 040 592 3103

Sastamalassa 24.4.2024

Sastamalan kaupunki / Ympäristöterveydenhuollon jaosto