Takaisin ajankohtaisiin
18.4.2024 | Kuulutukset

Ympäristötarkastaja on 17.4.2024 hyväksynyt Tyrvään moottorikerho ry:n tekemän, ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ilmoituksen häiritsevästä tilapäisestä melusta ja tärinästä. Ilmoitus koskee Tyrvään moottorikerho ry:n järjestämää ajoharjoittelua ja ralliautojen testiajoa suljetulla Ritavuoren yksityistiellä Sastamalassa 10.5.2024-9.5.2025, enintään kymmenenä päivänä. Ajoajat sijoittuvat ajopäivinä keskiviikkoisin klo 9-18 ja lauantaisin klo 10-16 välille, enintään 4 h/päivä.

Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 22.11.2023. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Ympäristötarkastajan viranhaltijapäätös 17.4.2024 § 20 ja tämä sitä koskeva kuulutus ovat nähtävillä 18.4.2024 – 27.5.2024 Sastamalan kaupungin verkkosivuilla. Päätös ja kuulutus on julkaistu 18.4.2024. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisemisesta.

Lisätiedot: ympäristötarkastaja Heidi Leppinen, p. 0400 805 432

Sastamalassa 18.4.2024

Sastamalan kaupunki / Ympäristöterveydenhuollon jaosto