Takaisin ajankohtaisiin
9.7.2024 | Kuulutukset

Ympäristötarkastaja on 9.7.2024 hyväksynyt Tyrvään moottorikerho ry:n tekemän, ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen ilmoituksen häiritsevästä tilapäisestä melusta ja tärinästä. Ilmoitus koskee Sastamalan Jokelankulmalla 17.8.2024 ajettavaa Tyrvään moottorikerho ry:n järjestämää rallisprint-kilpailua. Kilpailureitti kulkee Houhajärventiellä, Pikkuniitun/Niittusmaantiellä ja Jokelankulmantiellä. Melua aiheutuu lauantaina 17.8.2024 klo 9-18 välisenä aikana. Kilpailuaika on noin kello 11-15.

Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 15.8.2024. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Ympäristötarkastajan viranhaltijapäätös 9.72024 § 41 ja tämä sitä koskeva kuulutus ovat nähtävillä 9.7.-15.8.2024 Sastamalan kaupungin verkkosivuilla. Päätös ja kuulutus on julkaistu 9.7.2024. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisemisesta.

Lisätiedot: ympäristötarkastaja Anna Jouttunpää, p. 040 592 3103

Sastamalassa 9.7.2024

Sastamalan kaupunki / Ympäristöterveydenhuollon jaosto