Takaisin ajankohtaisiin
23.4.2024 | Kuulutukset

Ympäristötarkastaja on 22.4.2024 § 22 hyväksynyt Kutalan Nuorisoseura ry:n tekemänympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ilmoituksen häiritsevästä tilapäisestä melusta ja tärinästä. Ilmoitus koskee Kutalan kasinolla järjestettäviä orkesteri- ja karaokeiltoja, joissa käytetään äänentoistolaitteita. Iltoja järjestetään kesällä 1.6.-31.8.2024 välisenä aikana viikonloppuisin 18.00-22.00. Melua aiheuttavat toiminnot on ajoitettu päättymään ennen klo 22.00. Poikkeuksena on karaoke illat (8.6, 13.7. ja 24.8.) jotka kestävät klo 24.00 asti.

Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 29.5.2024. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Ympäristötarkastajan viranhaltijapäätös 22.4.2024 § 22 ja tämä sitä koskeva kuulutus ovat nähtävillä 23.4.-29.5.2024 Sastamalan kaupungin verkkosivuilla. Päätös ja kuulutus on julkaistu 23.4.2024. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisemisesta.

Lisätiedot: ympäristötarkastaja Anna Jouttunpää, p. 040 592 3103

Sastamalassa 23.4.2024

Sastamalan kaupunki / Ympäristöterveydenhuollon jaosto