Takaisin ajankohtaisiin
11.10.2023 | Kirjasto
Kirjastoauto sivusta kuvattuna
Kirjastoauto Velo Sastamalassa syyskuussa 2023. Kuva : Emmi Ekilä

Kiitos kaikille osallistuneille! Kirjastoautovirkailijamme ja kirjastoautotoiminta ylipäänsä sai paljon kiittävää palautetta. Toki myös kehitettävää löytyi. Pysäkkiehdotukset käydään läpi tämän syksyn aikana ja mahdolliset muutokset tulevat ensi kevään aikatauluun. Toiveita saa toki edelleen lähettää! Seuraavaksi lyhyt kooste kyselyn tuloksista.

Kirjastoautokyselyn vastausaika oli 1.9.-2.10.2023, ja se oli mahdollista täyttää netissä sekä kirjastoissa paperisena. Siitä tiedotettiin kirjaston nettisivuilla ja Facebookissa. Lisäksi lähetettiin sähköpostipyyntö kouluille ja päiväkodeille, joissa auto käy. Myös paikallislehdet huomioivat kyselyn mukavasti. Kysymyksiä oli yhteensä 11. Kaikki kysymykset eivät näkyneet kaikille vastaajille aiempien vastausten perusteella. Tavoitteena oli kyselyn loogisuus. Tämä pitää toki huomioida kyselyn tulkinnassa. Artikkelin lopussa ovat kyselyn tulokset kokonaisuudessaan. Vastauksista on jätetty pois pysäkkitoiveet ja muut kommentit, joista vastaajan saattaisi tunnistaa. Me toki olemme huomioineet kaikki vastaukset.

Kyselyyn vastanneista 34% oli opettajia, päiväkodin henkilökuntaa tai koululaisia, 55 % käytti tai haluaisi käyttää autoa vapaa-ajalla ja 11 % ei kokenut tarvitsevansa kirjastoauton palveluita.

Kirjastoauton pysäkit ja käyttö.

75 %:lle kirjastoautoa vapaa-ajallaan käyttävistä pysäkki oli hyvässä paikassa ja sopivaan aikaan. Ehdotuksia uusiksi pysäkeiksi tai pysäkin eri ajankohdaksi tuli 19 kappaletta.

65 % kirjastoauton asiakkaista käy autolla vähintään kerran kuukaudessa

81 %:lle käyttäjistä kirjastoauto on/olisi tärkeä tai erittäin tärkeä.

Tapahtumat ja palvelut

Tapahtumia toivoi 12 % asiakkaista ja muiden toimijoiden palveluja toivoi 10 %. Tapahtumista eniten mainintoja saivat teemapäivät ja kirjaesittelyt. Myös ennakkoäänestystä toivottiin. Palveluista useimmin mainittiin lähtevä posti ja sote-palvelut sen tarkemmin erittelemättä.

Kehitys- ja parannusehdotuksia

Valikoimaan liittyviä toiveita, kuten kirjoja tietystä aiheesta tai pelejä tietylle konsolille tuli jonkin verran. Matalampi sisäänkäynti mainittiin muutaman kerran.

Vapaa sana

Saimme lukuisia kehuja palvelusta ja henkilökunnasta sekä useita mainintoja kirjastoauton tärkeydestä. Myös kirjastoverkkoon ja siihen panostamiseen otettiin kantaa.

Lisätietoja: Aluekirjastonhoitaja/projektisuunnittelija Liisa Oravasaari, liisa.oravasaari@sastamala.fi