Varhaiskasvatukseen sähköisen hakuilmoituksen voi tehdä milloin vain riippumatta keskitetystä hakuajasta.

Sastamalan kaupungin vapautuvien varhaiskasvatuspaikkojen keskitetty hakuaika ajalla 11.-24.3.2024 toimintakaudelle 1.8.2024-31.7.2025

Varhaiskasvatushakemus (tulostettava)

Sähköinen varhaiskasvatushakemus ja esiopetukseen ilmoittautuminen sekä palveluseteli

Ohjeet Sähköisen varhaiskasvatushakemuksen ja Sähköisen esiopetukseen ilmoittautumislomakkeen täyttämiseen löytyvät alla olevista teksteistä.

Ohjeet sähköisen varhaiskasvatushakemuksen täyttämiseen

Palveluun kirjaudutaan lapsen vanhemman verkkopankkitunnuksilla. Jokaisesta varhaiskasvatusta tarvitsevasta lapsesta pitää täyttää oma varhaiskasvatushakemus.

Esiopetuspaikkaa haetaan esiopetukseen ilmoittautumislomakkeella.
Esiopetuksen lisäksi tarvittavaa päivähoitoa eli osapäivähoitopaikkaa haetaan päivähoitohakemuksella.

Valitkaa sivun yläreunasta päivähoito tai esiopetus. Lomakkeen otsikoiden perässä olevaa ?-merkkiä painamalla saatte ohjeita ko. kentän täyttämiseen. Ponnahdusikkunoiden käyttö saattaa olla estetty. Klikatkaa ilmoituspalkkia ja sallikaa ponnahdusikkunoiden käyttö tilapäisesti.Mikäli hakemuksen lähettämisessä tulee virheilmoitus, olkaa hyvä ja ilmoittakaa siitä varhaiskasvatustoimistoon. Onnistuneesta lähetyksestä saatte kuittisivun. Tulostakaa tai tallentakaa hakemuksenne sen lähettämisen jälkeen, jolloin hakemukseen on tallentunut sen lähettämisajankohta ja kuittisivun teksti.

 1. Lapsen tiedot
  Osoite: Lapsen osoite päivähoidon toivottuna alkamispäivänä. Jos osoite ei vielä ole tiedossa, laittakaa lapsen nykyinen osoite.
  Mikäli olette vasta muuttamassa Sastamalaan, ettekä tiedä tulevaa asuinaluetta, valitkaa alueeksi keskusta.
 2. Huoltajan tiedot
  Ohjelma tuo lapsen 1. huoltajaksi kirjautumiseen käytettyjen verkkopankkitunnusten haltijan. Käyttäkää saman huoltajan verkkopankkitunnuksia perheen kaikkien lasten hakemuksiin.
  Työpaikka / oppilaitos: Mikäli tietoja ei ilmoiteta, hoitopaikan järjestelyaika on enintään 4 kk.
  Vuorotyö: Tiedot merkitään kohtaan 8, lisäselvitykset.
  Korkein maksu: Valitkaa tämä kohta, mikäli hyväksytte korkeimman varhaiskasvatusmaksun. Kun haluatte varhaiskasvatusmaksun perustuvan tuloihinne, toimittakaa kuukauden kuluessa hoidon alkamisesta (jos viivästyy, ilmoitus varhaiskasvatustoimistoon) tuloselvityslomake / yrittäjän tuloselvityslomake liitteineen lapsen nimellä varustettuna varhaiskasvatustoimistoon, Asemakatu 9, 38210 Sastamala
  · palkkatodistus, josta käy ilmi keskimääräinen bruttokuukausiansio
  · opiskelutodistus
  · yrittäjän selvitys yritystulosta, tuloslaskelma / verotuspäätös
  · todistukset muista tuloista esim. kurssipäivärahat, äitiyspäivärahat, pääomatulot, eläkkeet, vuokratulot, sivutulot,
  elatusmaksu ja -tuet
  Samassa taloudessa asuvan puolison / avopuolison tiedot täytetään kuten 1. huoltajan tiedot.
 3. Muiden perheenjäsenien henkilötiedot
  Lisätkää perheen muut samassa taloudessa asuvat alle 18-vuotiaat lapset. Perheen koko vaikuttaa varhaiskasvatusmaksuun.
 4. Maksulaskuri
  Muiden perheenjäsenten tiedot pitää olla avattuna ennen kuin maksulaskuria voidaan käyttää.
 5. Lapsen nykyinen hoitopaikka
  Jos haluatte lapsellenne siirron toiseen päivähoitopaikkaan, täyttäkää päivähoitohakemus ja tiedot lapsen nykyisestä hoitopaikasta. Mahdolliset siirtotoiveen perustelut merkitään kohtaan 8, lisäselvitykset.
 6. Toivottu päivähoitomuoto (HUOM! Kolmiperhehoito ei valittavissa, valitse Perhepäivähoito), hoitopaikka ja aika
  Hoitopaikka: Valitkaa 1-3 päivähoitopaikkatoivetta, mistä hoitopaikkaa haette.
  Hoidon toivottu alkamispäivämäärä: Jos hoidon alkamispäivämäärä muuttuu, ottakaa yhteyttä toivomanne hoitopaikka-alueen varhaiskasvatuksen palvelupäällikköön.
  Vuoro- / iltahoito: Vuorohoitoa tai iltahoitoa annetaan niille lapsille, joiden molemmat huoltajat tai perheen ainoa huoltaja on vuorotyössä tai ammatillinen opiskelu sitä säännöllisesti edellyttää.
  Vuorohoidon tarve: Merkitkää vuorohoidon hoitoajat sekä yö-, lauantai- ja sunnuntaihoidon tarve kohtaan 8, lisäselvitykset.
  Hoitoaika ja hoitopäivien määrä: Mikäli päivittäinen hoitoaika vaihtelee tai ette tarvitse hoitoa kaikkina kuukauden toimintapäivinä (sopimuspäivät), merkitkää hoitoajat ja hoitopäivien määrä kohtaan 8, lisäselvitykset
 7. Lapsen terveydentila
  Merkitkää tähän lapsen mahdollinen erityisen tuen tarve, allergiat, terveydentila ym. Kirjalliset lausunnot lähetetään osoitteeseen: Sastamalan kaupunki, Varhaiskasvatus, Asemakatu 9, 38210 Sastamala.
 8. Lisäselvitykset
  Tähän voitte laittaa mm: lapsen kanssa eri osoitteessa asuvan äidin / isän osoite, perheen lemmikkieläimet, hoitopaikan siirtotoive, mahdollinen äkillinen ennakoimaton työllistyminen tai opiskelupaikan saanti, vuorohoitotarpeeseen ja päivittäisiin hoitoaikoihin liittyvää tietoa, muuttajien nykyinen / tuleva osoite ja muuton oletettu päivämäärä.

Ohjeet sähköisen esiopetukseen ilmoittautumislomakkeen täyttämiseen

Palveluun kirjaudutaan lapsen vanhemman verkkopankkitunnuksilla. Jokaisesta päivähoitoa tarvitsevasta lapsesta pitää täyttää oma päivähoitohakemus.

Esiopetuspaikkaa haetaan esiopetukseen ilmoittautumislomakkeella.
Esiopetuksen lisäksi tarvittavaa päivähoitoa eli osapäivähoitopaikkaa haetaan päivähoitohakemuksella.

Valitkaa sivun yläreunasta päivähoito tai esiopetus. Lomakkeen otsikoiden perässä olevaa ?-merkkiä painamalla saatte ohjeita ko. kentän täyttämiseen. Ponnahdusikkunoiden käyttö saattaa olla estetty. Klikatkaa ilmoituspalkkia ja sallikaa ponnahdusikkunoiden käyttö tilapäisesti. Mikäli hakemuksen lähettämisessä tulee virheilmoitus, olkaa hyvä ja ilmoittakaa siitä varhaiskasvatustoimistoon. Onnistuneesta lähetyksestä saatte kuittisivun. Tulostakaa tai tallentakaa hakemuksenne sen lähettämisen jälkeen, jolloin hakemukseen on tallentunut sen lähettämisajankohta ja kuittisivun teksti.

 1. Lapsen tiedot
  Osoite: Lapsen osoite esiopetuksen alkamispäivänä. Jos osoite ei vielä ole tiedossa, laittakaa lapsen nykyinen osoite.
  Mikäli olette vasta muuttamassa Sastamalaan, ettekä tiedä tulevaa asuinaluetta, valitkaa alueeksi keskusta.
 2. Huoltajan tiedot
  Ohjelma tuo lapsen 1. huoltajaksi kirjautumiseen käytettyjen verkkopankkitunnusten haltijan. Käyttäkää saman huoltajan verkkopankkitunnuksia perheen kaikkien lasten hakemuksiin.
  Samassa taloudessa asuvan puolison / avopuolison tiedot täytetään kuten 1. huoltajan tiedot.
 3. Muiden perheenjäsenien henkilötiedot
  Lisätkää perheen muut samassa taloudessa asuvat alle 18-vuotiaat lapset.
 4. Lapsen toivottu esiopetuspaikka ja esiopetuksen alkamispäivä
  Valitkaa esiopetuspaikka toimintamuodosta päiväkoti, josta aukeaa valittavana olevat päiväkodit ja koulut. Kuljetus järjestetään vain niille pelkkään esiopetukseen osallistuville, joiden matka on yli 3 km.
 5. Esikoululaisen päivähoidon tarpeesta tehdään erillinen päivähoitohakemus
 6. Lapsen terveydentila
  Merkitkää tähän lapsen mahdollinen erityisen tuen tarve, allergiat, terveydentila ym. Kirjalliset lausunnot lähetetään osoitteeseen: Sastamalan kaupunki, Varhaiskasvatus, Asemakatu 9, 38210 Sastamala.
 7. Lisäselvitykset
  Tähän voitte laittaa vapaamuotoista tekstiä, joka on oleellista lapsen esiopetukseen liittyen mm: lapsen kanssa eri osoitteessa asuvan äidin / isän osoite, perheen lemmikkieläimet, muuttajien nykyinen / tuleva osoite ja muuton oletettu päivämäärä.