Kannustamme siihen, että varhaiskasvatusta koskevia askarruttavia asioita otetaan puheeksi henkilöstön ja tarvittaessa esimiehen kanssa, jotta asiat voidaan ratkaista lasten kanssa toimivan henkilöstön kanssa. Huoltajalla on kuitenkin mahdollisuus laatia muistutus varhaiskasvatuksen toiminnasta. Myös sosiaaliasiavastaava on apunasi, kun tarvitset neuvoa ja tietoa oikeuksistasi asiakkaana.

Jos asiakas tai hänen läheisensä on tyytymätön varhaiskasvatuksen laatuun tai kohteluun, asiaa voi selvittää yhdessä sosiaaliasiavastaavan kanssa. Lisätietoja sosiaaliasiavastaavan tehtävistä ja yhteystiedoista saat Pirkanmaan hyvinvointialueen nettisivuilta. Sosiaaliasiavastaavan palvelu on maksuton.

Varhaiskasvatuksen laatuun tai siihen liittyvään kohteluun tyytymättömällä lapsen vanhemmalla tai muulla huoltajalla on oikeus tehdä muistutus toiminnasta vastaavalle päiväkodin johtajalle, toimipaikan vastuuhenkilölle tai varhaiskasvatuksen johtavalle viranhaltijalle. Muistutus tulee tehdä pääsääntöisesti kirjallisesti. Muistutus voidaan tehdä myös suullisesti erityisestä syystä. Muistutus on kirjattava ja käsiteltävä asianmukaisesti ja siihen on annettava kirjallinen vastaus kohtuullisessa ajassa muistutuksen tekemisestä. (Varhaiskasvatuslaki 540/2018 54 §)

Täytä alla oleva Muistutus varhaiskasvatuksen toiminnasta -lomake. Muistutus ohjautuu varhaiskasvatusyksikön esimiehelle ja varhaiskasvatusjohtajalle.

Muistutus varhaiskasvatuksen toiminnasta

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.