Perhepäivähoito on hoitajan kodissa, pienessä ryhmässä tapahtuvaa kunnallista varhaiskasvatusta. Perhepäivähoito tarjoaa lapsilähtöisen, kiireettömän ja kodinomaisen kasvuympäristön.

Toiminta perustuu valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja paikalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (VASU) laaditaan yhteistyössä huoltajien kanssa vuosittain.

Varhaiskasvatuksen palvelupäälliköt vastaavat hoitajan kodissa tapahtuvan perhepäivähoidon ohjauksesta.

Perhepäivähoidossa olevalle lapselle sovitaan lähialueen päiväkotiin varahoitopaikka, jota on mahdollista käyttää hoitajan poissa ollessa. Jos vanhemmat sitoutuvat tehdyn sopimuksen mukaisesti järjestämään varahoidon itse, hyvitetään kyseiset päivät asiakasmaksussa.

Perhepäivähoitoa järjestetään myös Harjukadun ryhmäperhepäiväkodissa, jossa kolme työntekijää työskentelee yhdessä kaupungin järjestämässä tilassa.