Musiikkiopiston opetussuunnitelmaan kuuluvia yleisiä musiikin hahmotusaineiden opintoja kutsutaan musiikin perusteiksi, eli tuttavallisemmin mupeksi. Mupe-opinnot jakautuvat sekä perusopintoihin että syventäviin opintoihin ja oppilas suorittaa niitä tasolta toiselle edeten omien instrumenttiopintojen ja yhteismusisoinnin lisäksi. Tasolta toiselle etenemistä kutsumme mupe-poluksi: sen varrelta jokainen oppilas saa löytää musiikillisia työkaluja taitotasonsa mukaan sekä rikastuttamaan, kartuttamaan että syventämään omaa luovuuttaan ja musiikillista osaamistaan. Mupe-opintojen tarkoitus on vahvistaa siltaa oman luovuuden, instrumentin sekä musiikin hahmotusaineiden välillä. Tunnit ovat toiminnallisia ja oivaltavia – tärkeää on nähdä jokaisen oppilaan oma luovuus ja varustaa häntä omalla musiikillisella matkallaan vaiheittain eteenpäin.


Perustason Mupe-opinnot (60-90min/vko):

  • Minimupe (7-8-vuotiaat)
  • Mupe 1
  • Mupe 2.1 (1.vuosi)
  • Mupe 2.2. (2. vuosi)
  • Mupe 3
  • Mupe 4


Syventävän tason Mupe-opinnot:

  • Kesto 1-2 vuotta
  • Oppilaan henkilökohtaisten tavoitteiden ja toiveiden mukaan
  • Koostuu kertausjaksosta sekä 2 valinnaisesta musapajasta


Miksi Mupe?

Musiikin hahmotusaineiden opintojen tarkoitus on tukea oppilaan musiikillisten tietotaitojen karttumista sekä tarjota työkaluja oman musiikillisen osaamisen soveltamiseen ja syventämiseen musiikkiopisto opintojen aikana. Mupe- tunneilla käsiteltävät asiat tukevat musiikkiharrastuksessa etenemisessä, kuuluvat osaksi oppilaan opintoja sekä opetussuunnitelmaa ja vahvistavat pohjaa oman elinikäisen musiikkisuhteen rakentumiselle.

Musiikin perusteita opiskellaan kunkin tason mukaisissa ryhmissä. Opintojen sisältöä ohjaa taiteen laajan perusopetuksen opetussuunnitelma. Tunneilla perehdytään musiikillisiin ilmiöihin toiminnallisesti ja opittujen asioiden yhteyttä omaan käytännön musisointiin pyritäänkin vahvistamaan mm. säveltämällä, sovittamalla, soittamalla, musiikkiliikunnalla sekä yhteisiä tehtäviä tehden. Mupe- opinnot ovatkin oikeastaan kuin musiikillinen laboratorio: toisaalta tutkimme mistä aineksista erilaiset musiikilliset ilmiöt koostuvat – ja toisaalta rakennamme näistä erilaisista ainesosista mitä ihmeellisimpiä musiikillisia luomuksia. Tunneilla jokaisen luovuus on tärkeää ja ihmeellistä!

Musiikkiin liittyy paljon asioita, jotka sisäistyvät hiljalleen vuosien varrella. Haluamme kannustaa jokaista oppilasta hänen askeleissaan oman musiikillisen matkansa varrella. Mupe -polun vaiheet tukevat tätä matkaa ikä- ja taitotasoisesti, sillä jokainen askel kartuttaa ja syventää oppilaan musiikkisuhdetta – ei pelkästään tietotaidon, vaan myös oppilaan oman luovuuden ja siitä iloitsemisen näkökulmista! Mupe-opiskelu vaatii siis sinnikkyyttä sekä pitkäjänteisyyttä siinä missä soitonopiskelukin!


Mitä tunneilla tehdään?

Mupe- tunneilla lähestymme oppimista ilmiölähtöisesti ja toiminnallisesti. Käytännössä tutkimmekin ja analysoimme erilaisia musiikillisia ilmiöitä tarkastellen niiden yhteyttä käytännön musisointiin. Tunneilla opimme mm. säveltäen, soittaen, leikkien, pelaten, liikkuen, laulaen ja erilaisia yhteisiä tehtäviä tehden.

Opiskeltaviin asiasisältöihin tarkemmin kuuluu mm. musiikin analysointi kuulemisen ja nuottikuvan perusteella, erilaiset rytminluku ja -kirjoitusharjoitukset, sointujen sekä harmonian tunnistaminen ja kirjoittaminen, musiikkihistoria ja soitintuntemus. Edeltä mainitut asiat harjoittavat mm. sävelkorvaa, säveltapailutaitoja, nuotin- ja rytminlukutaitoja sekä monia muita tärkeitä muusikon arjessa sekä soittoharrastuksessa tarvittavia käytännön taitoja.

Tunneille oppilas tarvitsee mukaansa nuottipaperia tai -vihon, lisäksi kynän ja kumin. Emme käytä tunneilla varsinaisia oppikirjoja, mutta oppilaat saavat opettajalta erilaisia materiaaleja kotiopiskeluun sekä oppimisen tueksi. Materiaaleja varten on hyvä kuljettaa tunneilla mukana omaa kansiota, josta kaikki tarvittava löytyy hyvässä tallessa pysyen.

Kannustamme koteja myös osallistumaan oppilaan Mupe-polulle – yhdessä askeleista syntyy vahvempia. Mahdollisia kotiläksyjä kannattaa kannustaa tekemään ja mieltä askarruttavissa asioissa on hyvä kääntyä opettajan puoleen!


Mihin Mupe-ryhmään?

Mupe-tunnit etenevät musiikkiopistossa kronologisesti lukuvuosittain tasolta toiselle. Opetus etenee näin ollen myös ikäkausittain. Kuitenkin ikää painokkaampi tekijä oikean Mupe- ryhmän valinnassa on oppilaan oman musiikillisen tietotaidon taso: on tärkeää, että jokainen saadaan sijoiteltua oppimisen kannalta suotuisimpaan Mupe-ryhmään. Musiikin perusteiden ryhmävalinnassa ohjaa solistisen aineen opettaja yhteistyössä musiikin perusteiden opettajan kanssa.

Ryhmien alustava aikataulu (lv.2023-2024)

Maanantai

Aikuismupe klo 14.30-15.30

Mupe 1 klo 15.30-16.30

Mupe lisäopetus klo 16.30-17.30

Mupe 2.2 klo 17.45-18.45

Mupe 3 klo 18.45-20.00

Tiistai

Mupe 2.1. klo 14.30-15.30

Mupe 2.2. klo 15.45-16.45

Mupe 1 klo 17.00-18.00

Mupe 2.1. klo 18.00-19.00

Keskiviikko

Mupe 1 klo 15.00- 16.00

Mupe 4 klo 16.00-17.30

Mupe 2.1. klo 17.45-18.45

Mupe 3 klo 18.45-20.00

Torstai

Aikuismupe klo 16.00-17.00

Syventävä mupe klo 17.00-18.30

Mupe 4/Syventävä klo 18.30-20.00

MUPEPOLKU: