Koululounas.

Sastamalan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen ruokapalvelusta vastaa Servi Oy.

Ruokalistat

Ruokalistat löydät : https://www.servi.fi/materiaali/index.tmpl?sivu_id=9594

Erikoisruokavaliot

Perusopetus

Peruskoulua käyvällä oppilaalla on jokaisena työpäivänä oikeus maksuttomaan, täysipainoiseen ateriaan (Perusopetuslaki 31 §). Terveydellisistä tai uskonnollisista ja eettisistä syistä aiheutuvat ruokarajoitteet otetaan huomioon. Tarkemmin kouluruokailun laatua ohjaa Kouluruokailusuositus (2017), jossa on myös huomioitu erityisruokavalioiden järjestäminen kouluruokailussa. Kouluruokailusuosituksen mukaan terveydellisiin syihin perustuvien erityisruokavalioiden tarve selvitetään kouluterveydenhuollossa.

Mikäli oppilas tarvitsee erityisruokavalion terveydellisistä, uskonnollisista tai eettisistä syistä, toimitaan seuraavien ohjeiden mukaisesti: https://www.servi.fi/servi_oy/sivu.tmpl?sivu_id=11221

Varhaiskasvatus

Lukiokoulutus