Koululainen koulukyydissä.

Päivitämme tälle sivulle maanantaina 5.8.2024 lukuvuoden 2024-2025 kuljetusta koskevat ohjeistukset ja tiedot.

Lukuvuosi 2024-2025 alkaa Sastamalan peruskouluissa ja esiopetuspaikoissa torstaina 8.8.2024.

Perusopetuksen oppilaalla on Perusopetuslain mukaan oikeus maksuttomaan kuljetukseen taikka oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävään riittävään avustukseen, jos oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi. Sama oikeus oppilaalle syntyy, jos koulumatka oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi.

Sastamalan kaupunginvaltuusto on päättänyt Perusopetuslain velvoitetta laajemmasta maksuttomasta koululaiskuljetuksesta. Sen mukaisesti esiopetuksen sekä 1. ja 2. luokkien oppilaille järjestetään ilmainen koululaiskuljetus, jos heidän koulumatkansa ylittää 3 km. Koululaiskuljetuksessa olevan oppilaan päivittäinen koulumatka saa kestää enintään 2,5 h. Jos oppilas lukuvuoden alkaessa on täyttänyt 13 vuotta, koulumatka saa kestää enintään 3 h.

Koulumatka mitataan kotipihasta (“portilta”) koulun pihaan (“portille”) lyhintä jalankulkukelpoista yleisesti käytössä olevaa tietä. Oppilaalla on velvollisuus myös omatoimiseen kulkemiseen. Ostettavassa tilausliikenteessä omatoiminen kulkumatka on esiopetuksen ja 1.-2. luokkien oppilailla yhteen suuntaan enintään 1 km, 3.-6. luokan oppilailla enintään 2 km ja 7.-9. luokkien oppilailla enintään 3 km.

Kaupungin ostamia koululaiskuljetuksia voivat käyttää myös ne oppilaat, joilla ei ole oikeutta maksuttomaan kuljetukseen, mikäli autoissa on tilaa. Itsemaksavuudesta huoltajan pitää olla yhteydessä sivistyspalvelukeskukseen.

Sastamalan perusopetuksen koululaiskuljetusten perusteet, joissa on määritelty myös ns. liian vaaralliset tiet tai tienosuudet.

Lukuvuotta 2023 – 2024 koskevat koulukuljetusperiaatteet Sastamalassa (voimassa 1.1.2024)

Opetushallitus, liikenne- ja viestintäministeriö, Suomen Taksiliitto ry, Linja-autoliitto ja Liikenneturva ovat yhdessä julkaisseet vuonna 2021 uudistetun KOULUKULJETUSOPPAAN, koulukuljetusten yleisistä pelisäännöistä.