Koululainen, tietokone ja kyniä.

Sastamalassa opiskeluhuollon toimintaa ohjaa opiskeluhuollon ohjausryhmä, jonka muodostavat perhepalveluverkoston ohjausryhmän jäsenet sekä esi- ja perusopetuksen sekä toisen asteen monialaiset asiantuntijat ja opiskelijaedustajat. Ohjausryhmä vastaa opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, arvioinnista ja seurannasta.

Ohjausryhmä kokoontuu säännöllisesti ja asettaa vuosittaiset kehittämiskohteet opiskeluhuollon toiminnalle. Opiskeluhuollon toimintaa ohjaa Sastamalan kaupungin opiskeluhuollon toimintasuunnitelma.

Kouluilla toimivat koulukohtaiset opiskeluhuoltoryhmät, jotka vastaavat koulun opiskeluhuollon toteutuksesta ja kehittämisestä. Yksikkökohtainen opiskeluhuoltosuunnitelma päivitetään vuosittain koulun lukuvuosisuunnitelman yhteydessä.