Kuvituskuva. Sormeen on sattunut.

Koulun henkilöstö ja kouluterveydenhoitaja antavat tarvittaessa ensiapua koulutapaturmaan. Tarvittaessa oppilas ohjataan jatkohoitoon terveyskeskukseen.

Jos oppilas joutuu koulutapaturmaan koulupäivän aikana tai koulumatkalla, korvaa koulun vakuutus tapaturmasta aiheutuneet kulut. Terveyskeskus ja Tays toimittavat laskun suoraan koululle, mutta mikäli lasku tulee jostain syystä potilaalle maksettavaksi, tulee potilaan maksaa lasku ja toimittaa kuitti maksusta sivistyspalvelukeskukseen.

Koulumatka käsittää matkan suoraan kotoa koululle ja päinvastoin. Jos oppilas on poikennut koulumatkalla muualle, vakuutus ei korvaa tapaturmaa. Jos lääkäri katsoo kuljetuksen tarpeelliseksi, huoltajien tulee pyytää lääkärintodistus ja toimittaa se koulun kansliaan mahdollisimman pian. Koulu tilaa taksin lääkärinlausunnon perusteella. Ensisijaisesti kuljetus pyritään järjestämään muun koulukuljetuksen mukana. Jos oppilas on liikuntakiellossa, pyytävät huoltajat siitä lääkärintodistuksen ja toimittavat se opettajalle.

Koulutapaturmasta tehdään aina ilmoitus vakuutusyhtiölle. Tapaturman havainnut tai tietoonsa saanut opettaja tekee tapaturmailmoituksen ja se tallennetaan vakuutusyhtiön tietokantaan. Tapaturman kirjaaminen on tärkeää mahdollisten myöhemmin aiheutuvien toimenpiteiden ja kustannusten vuoksi.

Lisätietoja ja yhteystiedot: palvelusihteeri Siru Rintala, siru.rintala@sastamala.fi, 040 488 0219

Lisätietoja toimintaohjeista myös koulujen Wilma-sivuilta.