Ruutuhyppelyä.

Koulupsykologille oppilas voidaan ohjata, kun

  • oppilaan oppiminen ei etene tai on kovin työlästä
  • halutaan arvioida ja suunnitella erityisopetuksen tai muiden tukitoimien tarpeellisuutta
  • oppilaan keskittyminen koulutyöhön on hankalaa
  • lapsi tai nuori tarvitsee tukea tunne-elämän pulmissa
  • lapsella tai nuorella itsellään tai aikuisella kotona tai koulussa on huolta hänen mielialaansa, käyttäytymiseensä tai kaverisuhteisiinsa liittyvissä asioissa
  • lapsen koulun aloittaminen mietityttää ja halutaan hankkia arvio kouluvalmiudesta

Koulupsykologi tekee tutkimuksia esim. oppilaan oppimisvalmiuksista, käy tukikeskusteluja oppilaan kanssa, osallistuu tarvittaessa oppilashuoltoon tai koulun pedagogiseen tiimiin, suunnittelee oppilaan tukitoimia yhdessä huoltajan ja koulun kanssa, ohjaa vanhempia ja koulun henkilökuntaa lapsen koulunkäynnin ja oppimisen tukemisessa, osallistuu tarvittaessa luokan tai oppilasryhmän sosiaalisten ongelmien, kuten kiusaamistilanteiden selvittelyyn tai ryhmähengen kohentamiseen sekä osallistuu kriisityöhön.

Koulupsykologin asiakkaaksi tullaan pääsääntöisesti koulun pedagogisen tiimin kautta. Vanhemmat voivat ottaa yhteyttä koulupsykologiin myös suoraan, jos herää huoli oppilaan oppimisesta tai kokonaiskehityksestä. Yläkoululaiset voivat varata koulupsykologille ajan myös itse.