Takaisin ajankohtaisiin
30.11.2022 | Elinkeinopalvelut

TIEDOTE

30.11.2022

Tavoitteena on rakentaa avoin ilmastokumppanuusverkosto

Sastamala, Akaa, Punkalaidun, Pälkäne, Urjala ja Valkeakoski ovat aloittaneet yhteisen ilmastoekosysteemi-hankkeen, jonka yhtenä tärkeänä tavoitteena on avoimen ilmastokumppanuusverkoston perustaminen. Ilmastokumppanuusverkosto kerää yhteen Tampereen kaupunkiseudun ulkopuolisten Pirkanmaan kuntien ilmastoasioista kiinnostuneita yrityksiä, kannustaa jäseniä ryhtymään toimenpiteisiin ja auttaa saavuttamaan tavoitteita. Verkostossa jaetaan tietoa, kokemuksia, uusia ideoita ja vertaistukea.

Ilmastokumppanuusverkoston tavoitteena on, että yritykset ja järjestöt asettavat toiminnalleen vähintään yhden ilmasto- ja päästötavoitteen ja pyrkivät aktiivisesti sitä kohti. Verkoston ympärillä olevat asiantuntijat voivat auttaa ilmastokumppanuusverkoston jäseniä esimerkiksi energiasäästökohteiden tunnistamisessa ja erilaisten vihreän siirtymän rahoitusmahdollisuuksien hyödyntämisessä.

Yhteisen hankkeen avulla rohkaisemme ja kannustamme alueemme yrityksiä tai yhteisöjä tunnistamaan heille keskeisiä ilmastonmuutoksen hillintään liittyviä ilmastotekoja ja tavoitteita. Jokainen löytää varmasti oman tapansa toimia ilmastoystävällisesti esim. energiansäästöön, energiatehokkuuteen tai jätteiden käsittelyyn liittyen, sanoo Sastamalan elinkeinojohtaja Tanja Aarnikuru.

Kunnat tarvitsevat yrityksiä hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamiseksi

Kuntien välisen yhteistyön tavoitteena on tukea alueen yrityksiä ilmastotoimenpiteissä sekä innostaa yrityksiä viestimään kestävän kehityksen mukaisista linjauksista, toimenpiteistä ja saavutetuista tuloksista. Päästöjä vähentävät toimenpiteet tuovat yrityksille usein säästöjä esimerkiksi pienentyneen energiankulutuksen muodossa. Viestinnän avulla toiminta tehdään näkyväksi, ja parhaimmillaan ilmastoystävällisiä ratkaisuja tekevä yritys voi saada sekä kustannussäästöjä että kilpailuetua.

Tanja Aarnikurun mukaan ilmastoystävälliset toimenpiteet voivat luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja kumppanuuksia.Verkostossa luodaan uusia toimintatapoja, jotka mahdollistavat entistä vastuullisemman yritystoiminnan ja yhteistyön muiden toimijoiden kanssa. Ilmastokumppanuusverkostoon mukaan lähtevät yritykset ja yhteisöt saavat verkoston tuen ja hyvien käytäntöjen lisäksi positiivista näkyvyyttä vastuulliselle toiminnalleen.

Etelä- ja Lounais-Pirkanmaan ilmastoekosysteemi -hanke on saanut rahoitusta ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut –ohjelmasta.

Lisätiedot

Tanja Aarnikuru, elinkeinojohtaja

tanja.aarnikuru@sastamala.fi / 040 582 3645

Anu Salminen, hankekoordinaattori

anu.salminen@akaa.fi / 040 335 3536