Takaisin ajankohtaisiin
31.5.2024 | Elinkeinopalvelut
Ensi vuonna toimintansa aloittavan Läntisen Pirkanmaan työllisyysalueen perustamista on valmisteltu ensimmäisen vuosipuoliskon aikana laaja-alaisesti. 

Työnhakija- ja työnantajapalveluita suunnittelevat työryhmät ovat kokoontuneet säännöllisesti, myös hallinnon ja tukipalveluiden rakennetta ja päälinjoja on valmisteltu omassa työryhmässään. Työskentelyyn on osallistunut eri alojen asiantuntijoita kaikista tulevan työllisyysalueen jäsenkunnista sekä Pirhan, Saskyn, TE-palveluiden, ELY:n, Kelan ja kehittämisyhtiöiden edustajia. Työryhmien tuloksia esiteltiin Läntisen Pirkanmaan työllisyysalueen valmistelijoiden yhteisessä työkokouksessa.

Sastamalan kaupunginjohtaja Jarkko Malmbergin mukaan työllisyysalueen valmistelu on hyvällä mallilla: 
– Kevään aikana kokonaisuus on otettu haltuun ja alueelle on muodostunut yhteinen näkemys toimintamallista; syksyllä alkaa uusi vaihe, ja siirrymme lähemmäksi konkretiaa. Suuri kiitos kuuluu kaikille niille virka- ja toimihenkilöille, jotka ovat hyvässä yhteistyössä omien työtehtäviensä ohessa edistäneet tulevan työllisyysalueen syntymistä, Malmberg toteaa.

Juhannukseen mennessä on tiedossa TE-hallinnosta kuntiin sijoittuvat työntekijät. Nämä henkilöt otetaan valmistelutyöhön tiiviisti mukaan kesälomien jälkeen. Syyskaudella aloittaa toimintansa myös 15-jäseninen työllisyyslautakunta, joka tekee isot linjapäätökset ja valvoo työvoimapalveluiden vaikuttavuutta.

Vaikka valmistelu on tähän saakka edennyt suunnitelmien mukaan, on edessä myös haasteita:
– Tiedossa on jo nyt, että kuntien saama TE-palveluihin kohdistuva valtionrahoitus on mitoitettu alakanttiin. Tähän toivomme muutosta syksyn budjettineuvotteluissa, Malmberg painottaa.

Malmberg korostaa, että tiukassa taloustilanteessa täytyy kiinnittää erityistä huomiota myös palvelujen vaikuttavuuteen: resursseja on kohdennettava juuri niihin palveluihin, joissa vaikuttavuus on suurinta. Myös yritysasiakkaiden kytkeminen mukaan uudistukseen seuraavaan vaiheeseen on tärkeää, jotta esimerkiksi työvoimakoulutusta osataan suunnata oikein.

Läntisen Pirkanmaan työllisyysalueeseen kuuluvat Sastamala, Punkalaidun, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Parkano ja Kihniö. Sastamala toimii järjestämisvastuullisena kuntana työllisyysalueella vastaten myös keskitettyjen palvelujen hoitamisesta koko työllisyysalueella.

Lisätietoja:

Kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg, puh. 040 641 6735jarkko.malmberg@sastamala.fi

Työllisyyspalvelupäällikkö Tiina Leppäniemi, puh. 040 6683 961tiina.leppaniemi@sastamala.fi