Takaisin ajankohtaisiin
20.6.2023 | Elinkeinopalvelut
Sastamalan kaupunki ja Sastamalan yrittäjäyhdistykset ovat solmineet 19.6.2023 elinvoimalupauksen, jossa osapuolet sitoutuvat edistämään yrittäjäystävällistä ilmapiiriä ja vahvistamaan kaupungin elinvoimaisuutta.

Lupauksessa on määritelty viisi painopistealuetta, joita edistämällä halutaan konkreettisesti parantaa yritysten toimintaedellytyksiä ja samalla vahvistaa kaupungin elinvoimaisuutta. Painopistealueiden toteutumista seurataan vuosittain kaupungin ja yrittäjäyhdistysten edustajien kesken.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jari Andersson sanoo, että tahtotilalla on merkitystä:
– Meillä on tavattoman paljon yhteisesti edistettäviä asioita yrittäjäyhdistysten kanssa. On tärkeää, että nämä yhteiset tavoitteet sanotaan ääneen ja kirjoitetaan auki, näin myös asioiden kehittäminen yhdessä on sujuvaa. Ilman elinvoimaisia yrityksiä ei ole olemassa elinvoimaista kuntaa, hän toteaa.

Sastamalan yrittäjäyhdistysten ja kaupungin elinvoimalupauksen painopistealueet ovat

  • Toimiva vuoropuhelu: Kaupunki ja yrittäjäyhdistykset sitoutuvat aktiiviseen vuoropuheluun yrityskentän kanssa.
  • Sujuvat kaavoitus- ja lupaprosessit: Lupa- ja kaavoitusprosessien tulee olla sujuvia. Kaavahankkeissa yritysten näkemykset ja ajatukset huomioidaan valmistelun toimesta varhaisessa vaiheessa.
  • Yrittäjämyönteiset hankinnat: Kaupunki jakaa mahdollisuuksien mukaan hankintoja kokonaisuuksiin, jotka mahdollistavat mikro- ja pk-yritysten osallistumisen kilpailutuksiin.
  • Yritysvaikutusten arviointi: Päätöksenteossa otetaan huomioon vaikutukset yritysten toimintaedellytyksiin kaupungin laatiman ohjeistuksen mukaan.
  • Yrittäjyyteen kannustaminen ja kuntabarometrien hyödyntäminen: Kaupunki ja yrittäjäyhdistykset sitoutuvat toiminnassaan ja vuorovaikutuksessaan edistämään yrittäjämyönteistä ilmapiiriä ja kuntakuvaa. Kuntabarometrien tuloksia seurataan ja laaditaan toimenpiteitä tulosten pohjalta.

Sastamalalaisyrittäjä, Pirkanmaan Yrittäjien hallituksen jäsen Mika Valtonen pitää elinvoimalupausta tärkeänä.
– Vaikka elinvoimalupaus on symbolinen eikä sinänsä sido tai velvoita osapuolia, ohjaa se vuorovaikutusta ja toimintaa oikeaan suuntaan. Erityisen hienoa on, että Sastamalassa on jo hyvän aikaa pohjustettu vahvaa yhteistyötä ja tällä sopimuksella saamme siitä entistäkin parempaa, Valtonen uskoo.

Lisätietoja:
Mika Valtonen, Pirkanmaan Yrittäjien hallituksen jäsen, puh. 040 596 8994, mika.valtonen@yrityskaupat.net
Tanja Aarnikuru, Sastamalan kaupungin elinkeinojohtaja puh. 040 582 3645, tanja.aarnikuru@sastamala.fi