Sastamalassa jätehuollon viranomaistehtävät ja järjestämisvastuu jakaantuvat kuntaliitoksista johtuen alueellisesti vanhojen kuntarajojen pohjalta. Mouhijärven ja Suodenniemen alueilla alueellisena jätehuoltoviranomaisena toimii Tampereen kaupungin alueellinen jätehuoltolautakunta ja jätehuollon järjestämisestä vastaa Pirkanmaan Jätehuolto Oy. Kiikoisissa, Vammalassa, Kiikassa ja Keikyässä sekä Punkalaitumella alueellinen jätehuoltoviranomainen on Forssan kaupungin jätelautakunta ja jätehuollon järjestämisestä vastaa Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy.

Kunnan jätehuoltoviranomainen huolehtii kunnan jätehuollon viranomaistehtävistä, kuten kunnan jätetaksasta ja jätehuoltojärjestelmästä päättämisestä. Jätehuoltoviranomainen päättää myös jätemaksujen kohtuullistamisista ja jäteastian tyhjennysvälin pidentämisestä. Lomakkeet ja ohjeet löytyvät jätehuoltoviranomaisten sivuilta.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen valvoo jätelain noudattamista, kuten velvollisuutta liittyä järjestettyyn jätehuoltoon, roskaamiskiellon noudattamista ja jätteiden asianmukaista keräämistä sekä myöntää ympäristöluvat vastuullaan oleville jätehuollon toimijoille.

Vammala, Kiikka, Keikyä, Kiikoinen ja Punkalaidun

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy (lhj.fi)

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen jätelautakunta (jateltk.fi)

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n osakaskuntien jätehuoltomääräykset (jateltk.fi)

Ohjeita kompostointi-ilmoituksen tekemiseen (lhj.fi)

Kompostointi-ilmoitus (asioin.fi)

Mouhijärvi ja Suodenniemi

Pirkanmaan Jätehuolto Oy (pjhoy.fi)

Tampereen kaupungin alueellinen jätehuoltolautakunta (tampere.fi)

Yhteistoiminta-alueen yhteiset kunnalliset jätehuoltomääräykset (tampere.fi)

Lietteen kuljetus Mouhijärven ja Suodenniemen alueella (pjhoy.fi)

Kompostointi-ilmoitus (tampere.fi)