Sastamalan vesijohtoverkon veden laatu on hyvä. Laatua verrataan sosiaali- ja terveysministeriön talousvesiasetuksen (1352/2015) mukaisiin laatuvaatimuksiin ja -suosituksiin.
Veden kovuuden ryhmittely: erittäin pehmeä < 2,1 ºdH, pehmeä 2,1 – 4,9 ºdH, keskikova 4,9 – 9,9 ºdH, kova 9,8 – 21 ºdH ja erittäin kova > 21 ºdH.
Sastamalan verkostovesi kuuluu luokitukseltaan pääosin pehmeään.