Niillä vesihuoltolaitoksen toiminta-alueilla, jotka on hyväksytty ennen 1.9.2014, on kaikilla kiinteistöillä liittymisvelvollisuus vesijohtoon, jätevesiviemäriin ja sadevesiviemäriin.
Taas toiminta-alueilla, jotka on hyväksytty 1.9.2014 tai sen jälkeen, on liittymisvelvollisuus taajama-alueilla vesijohtoon, jätevesiviemäriin ja sadevesiviemäriin.
Kiinteistön tulee toimittaa Sastamalan Vedelle liittymishakemus/lausunto, jossa on liitteinä vesi- ja viemärisuunnitelman pohjapiirustukset, asemapiirros sekä tonttikartanliite. Tonttikartanliitteen voi tilata Sastamalan kaupungin maankäytöstä. Uudisrakentamisen osalta rakennusluvan saannin jälkeen kiinteistön kanssa tehdään liittymissopimus. Käyttöönottotarkastuksessa on oltava lopulliset LVI-piirustukset, josta ilmenee mahdolliset muutokset. Suunnitelmista toimitetaan yksi sarja Sastamalan Vedelle.
Liittymismaksut ja lisäliittymismaksut määräytyvät kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.
Uusilla asemakaava-alueilla on yleensä valmiiksi rakennetut vesi-, jätevesi- ja hulevesijohdot tontille. Valmiiksi rakennetuista talojohto-osista peritään voimassa olevan hinnaston mukaiset rakentamismaksut.
Vesimittari luovutetaan kiinteistölle, kun sopimusasiat ovat kunnossa. Huomioitahan, että vesihuoltoliittymän käyttö- ja perusmaksujen laskutus alkaa vesimittarin luovutuspäivästä.

Lisäliittyminen

Asuin, rivi- ja kerrostalon lisäliittymissopimus tehdään, kun kiinteistölle rakennetaan lisähuoneisto. Muissa rakennuksissa lisäliittymissopimus tehdään silloin kun lisärakentaminen on yli 100 m² suuruinen kerrosalan lisärakentaminen. Jälkeenpäin tehtävät yhdistämiset tulee tilata Sastamalan Vedeltä riittävän ajoissa. Näissä tapauksissa kiinteistö suorittaa kaiken kaivuu- ja peittämistyön ja Sastamalan Veden toimesta tehdään ainoastaan verkostoon yhdistäminen, josta peritään yhdistämismaksu

Vesilaitteiden liittäminen vesijohtoverkostoon

Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D1 ”Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot” mukaan vesihuoltolaitokseen liitetyllä vesilaitteistolla ei saa olla suoraa yhteyttä muusta vesilähteestä vetensä saavaan vesilaitteistoon. Kiinteistön omistaja on vastuussa, mikäli virheellisen kytkennän seurauksena esim. oman kaivon vesi pääsee virtaamaan väärään suuntaan ja aiheuttaa vesihuoltolaitoksen jakeluverkon saastumisen.

Hule- ja salaojavesien johtaminen

Katto-, salaoja- sekä tontin kuivatusvesiä ei saa johtaa jätevesiviemäriin.

Nähtävillä olevat suunnitelmat

Yhdyskuntatekniikka vastaa Sastamalan Veden vesi-, jätevesi- ja sadevesijohtojen rakennussuunnitelmista.