Kiinteistön vaihtaessa omistajaa sopimus on siirrettävä uuden omistajan nimiin. Sopimuksella siirretään kiinteistön liittymät myyjältä ostajalle. Sopimuksen tehnyt kiinteistön omistaja on vastuussa vesi- ja jätevesimaksuista.


Ostaja ja myyjä sopivat luovutuspäivän ja lukevat vesimittarin. Myyjä ilmoittaa vesilaitokselle kiinteistön myynnistä. Lisäksi myyjän tulee ilmoittaa vesimittarin lukema, luovutuspäivä ja uusi osoite mihin loppulasku lähetetään. Ostajan tulee ilmoittaa omat tietonsa laskutusta ja sopimuksen laatimista varten. Vanha omistaja saa loppulaskun, joka perustuu ilmoitettuun lukemaan. Uuden omistajan laskutus alkaa ilmoitetusta päivämäärästä ja lukemasta.


Mittarin loppulukema tulee ilmoittaa Sastamalan Vedelle kahden viikon kuluessa omistuksen vaihtopäivästä. Tiedot voi ilmoittaa joko puhelimitse, sähköpostilla tai kulutus-webillä.
Mikäli mittarinlukemaa ei ilmoiteta, tehdään laskennallinen loppulukema perustuen myyjän aiempaan vuosikulutukseen.


Liittymän siirtäminen uudelle omistajalle ei aiheuta liittymiskustannuksia.